Дни на кариерата в Русенския университет

0
43
кариерно изложение

Дни на кариерата във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се провеждат днес и утре.

От 12:00 до 14:00 ч. през двата дни в зала 2Г.204 на Корпус 2, на висшето училище студентите се обучават за усъвършенстване уменията си при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо.  Те ще имат възможност да се срещнат с бъдещи работодатели с цел развиване на  умения за прилагане на индивидуален подход при кандидатстване за работа.

Пред работодателите пък ще се презентират специалностите към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и алманах на завършващите студенти с техните автобиографии. Идеята е това събитие, което се провежда за девета поредна година, да повиши възможностите им за професионална реализация.