Самоосигуряващите се подават Декларация 6 до 2 май

0
287
Остава седмица

Самоосигуряващите се лица в Русенска област не бива да пропускат до 2 май 2017 г.  да подадат  годишната декларация  Образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“.

За това напомнят от Териториалния офис на НАП в Русе. Това тяхно задължение е еднократно в годината и с него те уреждат  задълженията си за социално и здравно осигуряване. Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят Таблица 1 и  Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Въз основа на данните в тях се определят окончателният размер на осигурителния им доход и окончателният размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. До 2 май те трябва да внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване. Сумите се превеждат с различни кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11;  и за здравно осигуряване – 56 11 11. При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.

Най-лесно декларация Образец 6 се подава с ПИК /персонален идентификационен код/, който се издава във всеки офис на приходната агенция независимо от адресната регистрация  на гражданите безплатно и безсрочно. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят и по пощата или да се подадат лично в офис на НАП.

Повече информация за попълването на осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна и на интернет страницата на НАП – www.nap.bg .