До 5 май: 5% отстъпка за платилите данъците си

0

Русеенците, платили до 5 май включително пълния размер на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, ще получат отстъпка от 5 процента.

Освен касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1, Община Русе разкри и две нови каси на бул. „Ген. Скобелев“ №45 (сградата на СБА в билетния център). Те са отворени в работните дни между 8:30 и 17 ч. без обедно прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

Плащания на данъци се извършват и в касите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей.

За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане и в сайта на Община Русе. През него по всяко време лицата могат да заплатят данъците си чрез ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Клиентски идентификационен номер (КИН), който се получава от дирекцията.

Напомняме, че покриването на задълженията може да стане и чрез банков превод.

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – РУСЕ, BIC IORT BGSF
ОБЩИНА РУСЕ-МДТ – IBAN BG96 IORT 7379 8400 0800 00

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.