До края на ноември локдаун в Шуменско

0

В продърженине на 35 дни- от  0 часа на 26 октомври до 30  ноември на територията на област Шумен  се въвеждат серизни ограничителни мерик, с цел предотвратяване разпространението на коронавирус са сред населението. Мерките  са на практика своебразен локдаун, тъй като силно ограничават обществения  живот, като на практика той спира.

Рестриктивните мерки са взети от Областниия кризисен щаб, с председател проф. Стефан Желев.

За времето на рестриктивните мерки в област Шумен  се препоръчва дистанционна работа. Разпоредено е на ръководителите на държавни, общински и частни структури съобразно спецификата на дейността им да въведат преминаване на дистанционна форма на работа за служителите, където е приложимо и недопускане на лица с прояви на респираторни болести до работните помещения. При регистриран случай на служител с COVID 19 се препоръчва да организират тестване на всички останали служители.

В училищата в област Шумен  за периода ще  бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;

Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен  трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви;

Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски и др. обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

От щаба препоръчват  на управителите на търговски обекти да въведат вътрешно-ведомствен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в обекта.

Завееденията  трябва да създадат  организация за осигуряване на дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и не допускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;

С цел намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт  на кметовете на общини е  разпоредено да обсъдят с превозвачите възможността за увеличаване на броя на използваните автобуси;

За периода следва да се ограничи и  броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито до не повече от 50% от капацитета;

До края на ноември  се забранява провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства/включително и сватбени тържества/ на открито и закрито на територията на област Шумен;

Всички тренировки и аматьорски спортни мероприятия и състезания на открито ще се  провеждат без публика. Забраняват се тези на закрито.

До края на номеври  се забранява  организирането и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен.

Организацията и  контрола на изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти (градски и междуградски транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др., които попадат в обхвата на функционалната компетентност)  се делегира на общините в областта.

При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал