Русенци, осъдени в чужбина, ще лежат в български затвор

0
Учител по физическо

Състав на Окръжен съд – Русе призна и прие да се изпълнят в Р България присъда на датски съд и присъда на финландски съд, с които двама български граждани са осъдени съответно на 6 години и на 5 години лишаване от свобода.

Окръжен съд – Вилборг, Кралство Дания, е осъдил 31-годишния русенец Д. А. на лишаване от свобода за срок от 2191 дни /6 години/ за това, че на 22.09.2020г. в гр. Вилборг, Дания е направил опит да убие И. А., като престъплението му останало недовършено поради оказана спешна медицинска помощ на пострадалия. Присъдата е влязла в законна сила на 26.05.2021г.

С присъда на Апелативен съд – Вааса, Република Финландия, 43-годишният български гражданин А. С. е осъден на лишаване от свобода за срок от 1825 дни /5 години/ за три престъпления:

през периода от 1.08.2017г. – 30.09.2017г. в гр. Пиетарсаари, Финландия внесъл и продал голямо количество много опасен наркотик- 1050 таблетки екстази,

през периода от 18.09.2017г. – 30.09.2017г. в гр. Пиетарсаари, Финландия внесъл, притежавал, произвел и продал голямо количество много опасен наркотик- около килограм амфетамин,

през периода от 1.04.2019г. – 9.04.2019г. в гр. Вааса, Финландия, заедно с група други осъдени лица, организирал незаконно вноса на голямо количество много опасен наркотик.

Присъдата е влязла в законна сила на 22.06.2021г.

И двамата български граждани са участвали лично в наказателните процеси, водени срещу тях, като в този смисъл правото им на защита е било гарантирано в пълна степен. Окръжен съд – Русе не констатира основание и необходимост за приспособяване на наказанията в България, тъй като наложените на русенците наказания не надвишават максималния срок за съответните престъпления по нашето законодателство. Съдът счете исканията на Дания и Финландия за основателни и прие да се изпълнят в Р България посочените присъди при първоначален строг режим. Приспаднато е предварителното задържане на Д. А. в размер на 246 дни и изтърпяната част от санкциите – съответно за Д. А. от 26.05.2021 г., а за А. С. 444 дни.

Решенията на Окръжен съд – Русе подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Апелативен съд – гр. Велико Търново.