ЕК одобри българска схема – 102 млн. евро за средни предприятия

0
70

Европейската комисия одобри българска схема за подкрепа на средни предприятия, засегнати от епидемията от коронавирус в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро). Според комисията, българската схема е в съответствие с условията, заложени във временната рамка.

Подкрепата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие с 87 милиона евро. Тя ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства – до 75 000 евро за предприятие и ще бъде достъпна за фирми, които работят във всички сектори, с изключение на производство и преработка на селскостопански продукти, рибарство, аквакултури, горско стопанство, финансовия и хазартния сектор.

Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средните предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време и след пандемията.

Очаква се от мярката да се възползват около 1500 средни предприятия.