Екоминистърът представя апарат за измерване на миризми, ще чисти лесопарка

0
52
Министърът на околната среда

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще представи в Русе апарат за измерване концентрацията на интензивно миришещи вещества.
Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Работата на апаратурата ще бъде представена утре, 14 септември, от 13 часа на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ на ул. „Ниш“ (до Руското консулство).
На 15 септември в Русе, министър Димов ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. От 10 часа, с екип на екоинспекцията, министърът ще участва в почистването на лесопарк „Липник“ (от района на паркинга).
За седма поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба, които са раздадени чрез  структурите на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици. 3590 бона за гориво са изпратени  на областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до регионалните депа на останали неизвозени отпадъци, събрани от доброволци в рамките на кампанията, допълват от екоинспекцията.