„Електроразпределение Север“ уверява, че е подготвено за зимата

0
62 екипа ще се грижат

Електроразпределителната мрежа в Североизточна България е подготвена за работа през зимата, съобщиха от „Електроразпределение Север“.

От дружеството уточняват, че специалистите на компанията са извършили оглед и експертен анализ на съоръженията и са предприели превантивни мерки за осигуряване на надеждно функциониране на мрежата при неблагоприятни атмосферни условия и върхово натоварване.

Ремонтните екипи са извършили регулярна профилактика на трафопостовете на компанията, която включва почистване и обследване с инфрачервена камера. Положени са 164 532 метра нови кабели средно и ниско напрежение. Монтирани са 2318 стоманорешетъчни и стоманобетонни стълба, 1751 км въздушни усукани проводници НН с висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия. В мрежата на компанията са вложени 17 тона нови алуминиево-стоманени проводници. Подменени са 2903 измервателни и силови трансформатори, 1023 разпределителни касети, 1534 прекъсвачи НН, 6785 изолатора и др.

От „Електроразпределение Север“ уточняват, че разполагат с 381 ремонтни екипа, снабдени с необходимите лични предпазни средства и специализирано оборудване и техника. Дружеството има готовност, при кризисни ситуации, да прегрупира и пренасочи технически екипи и техника към засегнатите райони. Осигурен е необходимия оперативен и авариен резерв от материали и съоръжения.

Автомобилният парк е приведен в пълна готовност за зимата. Компанията разполага с 935 автомобила, от които 417 високопроходими, 310 екипни с нормална проходимост и 208 специализирани – багери, автокранове, автовишки, кабелни лаборатории и други. Всички автомобили са оборудвани с GPS системи.

Изготвени са специализирани планове за защита при бедствия и аварии на територията на всяка област, обслужвана от Електроразпределение Север, за да се гарантира незабавна реакция при извънредни ситуации, уверяват от компанията.

Най-добрата агенция за подбор на персонал