Само през два от последните 100 дни русенци са дишали чист въздух

0
Само през два от последните 100 дни

Само през два от последните 100 дни русенци са дишали чист въздух. Това показват данните на Европейската комисия по околна среда.

През 8 дни въздухът над града е бил много силно замърсен, в пъти са превишавани максималните стойности за фини прахови частици и др. замърсители. През 21 от останалите дни е бил „силно“, а през 29 – „умерено замърсен“ (около и малко над максимално допустимите стойности). В 40 от стоте дни въздухът е бил „средно“ (под максимално допустимите стойности) замърсен и само 2 дни въздухът над града е бил чист! През последните 24 часа русенци са дишали най-мръсния въздух в цяла България, показват данните.

За сравнение, показателите на редица други, с доста по-развита промишленост от Русе градове, са били далеч по-добри, показват данните на Европейската комисия по околна среда.

Най-добрата агенция за подбор на персонал