Енерго ПРО „дърпа шалтера“ на бившата АОНСУ

0
428
Край на сагата АОНСУ

Обитателите на бившата АОНСУ остават без ток заради натрупан дълг от 48 000 лв., съобщиха от Енерго ПРО. Задълженията са натрупани от март 2018 г. Според електроразпределителното дружество, възможностите за решаване на проблема в интерес на двете страни са изчерпани. От дружеството уточняват, партидата на блока е на фирма „Рали 2003“ ЕООД, краен собственик на която е Явор Блъсков.

Предвид факта, че компанията няма никаква връзка с титуляря на партидата, е предложена възможност за уреждане на задължението, като всички собственици и ползватели на обекти в сградата заплащат ежемесечно текущото потребление и част от натрупания дълг. До решение на проблема обаче не се е стигнало и дългът продължава да расте, се казва в съобщението от „Енерго ПРО“.

„Прекъсването на електрозахранването е крайна мярка, която не е желана и от двете страни, но тя вече е неизбежна, след като в продължение на една година ЕНЕРГО-ПРО субсидира „Рали 2003“ ЕООД и живеещите в сградата, доставяйки електроенергия, която не се заплаща. ЕНЕРГО-ПРО прибягва до тази мярка поради изчерпване на всички други законови възможности за уреждане на финансовите взаимоотношения и реалния риск нарастващият дълг да стане несъбираем“, се казва още в съобщението на „Енерго ПРО“.

Днес се очаква обитателите на сградата на бившата АОНСУ да изразят официално своята позиция, за която ТВН ще ви информира.