Енерго-Про стяга Бяла за зимата

0

Това съобщиха от дружеството. Подменена е мрежата ниско напрежение в района на електропровод „Бистренци” и трафопост „Горски кът” с по-надеждни усукани изолирани проводници. Обновената въздушна мрежа ще подобри електрозахранването в района, тъй като тези проводници са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия, уверяват от дружеството.