ЕП призова за временно спиране на преговорите с Турция за присъединяване към ЕС

0
С указ президентът Румен Радев насрочи за 26 май изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Европейският парламент прие резолюция, с която призова за замразяване на преговорите с Турция за членство в ЕС.

Резолюцията има незаконодателен характер. В документа се посочва, че ЕС и ЕП вече категорично са осъдили неуспешния опит за военен преврат в Турция и са признали законната отговорност на турските власти за подвеждане под съдебна отговорност на отговорните и участвалите за този опит. Отчита се, че Турция е важен партньор и че от Анкара се очаква да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, включително зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, основните свободи и всеобщото право на справедлив съдебен процес.

Използването на репресивни мерки от страна на турското правителство в условията на извънредно положение е несъразмерно и нарушава основните права и свободи, защитавани от турската конституция, демократичните ценности, на които се основава ЕС, и противоречи на Международния пакт за граждански и политически права, пише в резолюцията.

Евродепутатите отбелязват, че след опита за преврат турските власти са задържали 10 членове на парламента от опозиционната Демократична партия на народите, както и около 150 журналисти. Към броя на задържаните се прибавят 2386 съдии и прокурори, както и 40 000 други турски граждани. В Турция 129 000 държавни служители или са временно отстранени от длъжност (66 000) или са уволнени (63 000), като срещу повечето от тях до момента няма повдигнати обвинения.

ЕП отчита, че турският президент Реджеп Ердоган и турското правителство многократно са правили изявления за възстановяването на смъртното наказание. Отбелязва се, че правната основа на досегашните преговори с Анкара предвижда в случай на сериозно и постоянно нарушаване от страна на Турция на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, на които се основава ЕС, Европейската комисия, по собствена инициатива или по искане от страна на 1/3 от държавите в ЕС да препоръча спирането на преговорите и да предложи условията за тяхното възобновяване.

Временното прекратяване на преговорите би довело до замразяване на текущите преговори, без да се отварят нови глави и да се предприемат нови инициативи, се посочва в резолюцията.

ЕП строго осъжда несъразмерните репресивни мерки, предприети в Турция след неуспешния опит за военен преврат през юли 2016 г.; потвърждава ангажимента си да запази връзката на Турция с ЕС; призовава ЕК и държавите от ЕС да пристъпят към временно замразяване на текущите преговори за присъединяване с Турция.

ЕП поема ангажимент да преразгледа своята позиция, когато несъразмерните мерки, взети по време на извънредно положение в Турция, бъдат отменени. ЕП ще се основава при преразглеждането на това дали принципите на правовата държава и правата на човека са възстановени навсякъде в Турция. ЕП е на мнение, че подходящото време за поставяне на начало на подобно преразглеждане би бил моментът, в който бъде отменено извънредното положение.

ЕП заявява, че възстановяването на смъртното наказание в Турция би довело до официално преустановяване на процеса на присъединяване. Евродепутатите добавят, че Турция не е изпълнила седем от общо 72 изисквания за отпадането на визовия режим с ЕС. ЕП призовава ЕК да обмисли възможността за увеличаване на подкрепата по Европейския инструмент за демокрация и права на човека за турското гражданско общество. ЕП заявява, че действията на правителството в Анкара допълнително отклоняват Турция от европейския й път.