ЕС готви ново правило за хоумофиса – откъсване от работа

0
Снимка: PIxabay

В законодателството на Европейския съюз да бъде уредено едно ново право на работниците – право на откъсване от работната среда. Резолюция за това да залегне в директива, прие Европейският парламент, съобщи lex.bg. Тя е придружена от проект за директива, който депутатите предлагат на Европейската комисия.

Правото на откъсване от работа означава в извънработно време работодателите да не възлагат задачи на служителите си, да не им се обаждат по телефона, да не им изпращат имейли и други електронни съобщения, включително по празници и по време на отпуск.

„Цифровизацията донесе много предимства, но също така и недостатъци за работодателите и работниците, защото тя може да активизира работата, да удължи работното време и да увеличи непредвидимостта на работното време, размивайки границите между професионалния и личния живот“, констатира Европейският парламент.

И сочи, че това е довело до културата на „постоянно свързани“ или „винаги на линия“, която може да окаже отрицателно въздействие върху основните права на работниците и нарушаване на баланса между професионалния и личния живот.

Освен това прекъсването на извънработното време на работниците увеличава риска от неплатен извънреден труд, възпрепятства правилното им възстановяване от работата и повишава риска от възникване на психосоциални и физически проблеми, като тревожност, депресия и изтощение.

ЕП изтъква, че мерките, предприети в резултат на кризата от COVID-19, са променили начина на работа на хората и че над една трета от работниците са започнали да работят от дома си (при 5% обичайно) и призовава за приемане на директива.

 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили