Евробарометър: Корупцията расте, смятат повече от половината българи

0

51 % от българите смятат, че нивото на корупция в страната се е увеличило през последноте три години, сочи специалното проучване „Евробарометър“. Едва 4% смятат, че то е намаляло, а нито един човек не е посочил отговора „Няма корупция в нашата страна“.

Общите данни показват, че 80 % от хората смятат, че корупцията е не просто налична в България, но и широкоразпространена. Недоверието е не само в националните, но и в местните структури.

Най-голямо съмнение за даване и приемане на подкупи българите изразяват спрямо полицията и митниците (61%), след тях се нареждат системата на здравеопазването (53%) и възложителите на обществени поръчки (51%).

Над 80% мислят, че връзките между политиците и бизнеса са твърде тесни, което пречи на конкуренцията. 78 % въобще не смятат, че има надежда да пробиеш в бизнеса, ако нямаш нужните политически връзки.

И все пак, тези, които заявяват, че са били пряко засегнати от корупция в ежедневието си (28%), са почти два пъти по-малко от тези, които твърдят, че не са пострадали лично (58%).

Въпреки че българите нареждат здравната система на второ място по корупция, допълнителен въпрос изяснява, че на 88% от тях никога не им се е налагло да доплащат или правят подаръци във връзка с лечението си. 81% не са преживявали, нито ставали свидетел на корупционни действия, свързани със здравеопазването.

39% смятат, че е презпредметно да се съобщават случаите на корупция, тъй като лицата няма да бъдат наказани. Толкова и се страхуват, че ако го направят, няма да бъдат защитени, като според 32% неприятностите им ще бъдат с полицията и други власти.

Обаче пък в случай, че все пак решат да съобщят най-много хора биха се обърнали именно към полицията (32%).

Най-добрата агенция за подбор на персонал