Факултет “Бизнес и мениджмънт” в международен проект за корпоративна социална отговорност

0
Факултет “Бизнес и мениджмънт”

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет ще участва в проект EduLab4Future – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения експлоатирайки целите на устойчивото развитие чрез Учебна лаборатория за ускоряване на гражданските умения и устойчивия бизнес”, съобщиха от висшето училище.

Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Партньори на русенския екип ще бъдат още и две обучителни организации и софтуерна компания от Румъния и Италия, както и Техническия университет на Бърно (РЧехия) и Университета на Лодз (Полша).

В следващите 35 месеца консорциумът ще изготви адаптирана учебна програма по Корпоративна социална отговорност, ще проведе пилотни проучвания сред няколко десетки бизнес организации от държавите-участнички и въз основа на това ще може да изготви съвременни образователни решения, съдържащи адаптирани към спецификата на нашия регион решения. Съществен принос от работата на преподавателите и представителите на бизнеса ще е създаването на единна онлайн обучителна платформа, която да е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.