Флашмоб за Световния ден за защита на правата на хората с увреждания

0
Световния ден за защита на правата на хората с увреждания

С флашмоб студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба на социалния работник в Русенския университет отбелязаха Световния ден за защита на правата на хората с увреждания – 5 май. Те представиха основни текстове от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която ангажира страните, които са я подписали, да гарантират равнопоставеност и възможности за независим живот на хората с увреждания. Изписаните на цветни хартиени листи текстове бяха поставени на хвърчило, което символизира стремежа към осигуряване правата на хората с увреждания и необходимостта от активни действия в области като: достъп до образование, заетост, транспорт, инфраструктура и обществени сгради, право на глас, участие в политическия живот. Студентите оформиха фигура, наподобяваща сърце и така изразиха решимостта си като бъдещи социални работници да защитават правата на хората с увреждания и да им предоставят необходимата професионална подкрепа.

За пръв път на 5 май 1992 година 17 европейски страни провеждат ден за равни права и недискриминация на хората с увреждания. В годините след това в различни държави се провеждат обществени обсъждания и инициативи по въпроси, засягащи хората с увреждания, шествия за привличане на вниманието на обществото към важни и нерешени техни проблеми. През 2014 година по линия на Европейската мрежа за независим живот (European Network on Independent Living – ENIL) този ден се отбелязва под надслов „Stop Disability Cuts“ и с апел за противопоставяне на ограниченията на хората с увреждания, изграждане на приобщаващо общество, подкрепа и зачитане на правата и специалните им потребности, за да постигнат по-високо ниво на независим живот.

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили