Фондация „Русе – град на свободния дух“ стана на седем години

0
112
Фондация „Русе – град на свободния дух“

Седем години от основаването си навършва днес Фондация „Русе – град на свободния дух“. На 15 ноември 2012 г. Общинският съвет гласува решение за нейното създаване с цел подкрепа за кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата 2019“. Въпреки че Русе не успя да спечели надпреварата, усилията по подготовката на кандидатурата, които яха положени, обединиха много хора и доведоха до публичен дебат за ролята на културата, за устойчивото развитие на града, за преструктурирането и обогатяването на събитийния календар.

С годините фондацията натрупа опит и спечели доверие, което я задължи да надхвърли формата и контекста на своето създаване и да продължи да съществува като устойчива форма на диалог за създаване на междусекторни партньорства с една обща цел утвърждаване на имиджа на Русе, като град на традиции и новаторство, като един от водещите центрове на културата, образованието и спорта.  „Русе – град на свободния дух“ беше в основата за обявяването на Русе за Европейски град на спорта през 2016 .

За периода от 2014 година до 30 октомври 2019 година в областите култура и изкуство са реализирани 123 проекта на стойност 603 946,19 лв.

През годините са осъществени 358 събития с 28 000 активни участници, които са привлекли средно 80 000 зрители годишно. Създадените творчески продукти са 2111, а инициативите са намерили отзвук в 2400 медийни публикации. Сред реализираните проекти с широк обществен отзвук са Парад на ретро автомобили, Грийн рок фест,  3D STREET ART, RUSE SAND FEST, RUSE ICE FEST. Създадено беше трайно партньорство с културните институции в града, сред които Държавна опера – Русе,  Драматичен театър „Сава Огнянов“, както и с неправителствени организации и творци.

Честита годишнина!