Трето занятие за ученици от курса „Блоково програмиране на дронове“

0
99
Трето занятие за ученици от курса „Блоково програмиране на дронове“

Трето занятие за ученици от курса „Блоково програмиране на дронове“ ще се проведе утре, 16 ноември 2019 г., съобщиха от Русенския университет.

То ще се проведе от 9:30 до 17:00 часа в зала 2Г.302 на 2-ри корпус на висшето училище. Участници в курса са повече от 50 седмокласници от СУ „Васил Левски“ и техните учители Мария Спасова, Филип Тодоров и Тодор Йорданов. Заниманията се водят от преподаватели в Катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет. На предстоящото занятие, всички ученици ще се научат как да  изчертават с дроновете тримерни фигури, като куб и сфера, както и как да изпълняват комплексни мисии по маршрути с избягване на препятствия. То ще бъде предпоследното от планираното пилотно провеждане на образователния курс „Блоково програмиране на дронове“. Всички участници в курса ще получат грамота след приключване на обучението. Към момента желание за допълнително провеждане на курса са изявили преподаватели и ученици от няколко други училища в Русе.

Дейността е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“,  с подкрепата на Фондация „Еконт“.

В рамките на курса учениците ще научат какво представляват дроновете, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности. Обект на презентациите на лекторите ще са и актуалните и бъдещите приложения на безпилотните летателни апарати.

В рамките на няколко учебни часа седмокласниците, които участват в пилотното провеждане на обучението по блоково програмиране на дронове, ще се научат как да осъществят връзката между летателните апарати и своите мобилни устройства, както и как да програмират чрез блокове с команди основните мисии по излитане, кацане, зависване и преместване в пространството на дроновете. Учениците научиха основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи и каква е тяхната функция. Самостоятелните практически занятия позволиха на учениците да програмират предоставените им безпилотни летателни апарати и  те се научиха как да изчертават с тях геометрични фигури, както и как да изпълняват мисии по зададен маршрут.