Галин Григоров на среща със здравни работници и лекари: Хуманният модел и общата грижа за здравето на русенци са наш основен приоритет

0
94
Галин Григоров

Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция „ВМРО – Българско национално движение (НФСБ)“, участва в работна среща-дискусия, посветена на русенското здравеопазване и на проблемите, които трябва да решава в това отношение местната администрация през следващия управленски мандат. Заедно с него бяха кандидатите за новия общински съвет – Луиза Попова и водачът на листата на коалицията Иво Пазарджиев. В залата за конференции на хотел „Ана палас“ специално за участие в разговора дойде и народният представител и зам.-председател на „ВМРО-Българско национално движение“ Искрен Веселинов.

„Здравето е безценен капитал, той не може да се измерва в никакви единици. Най-точните параметри за жизнеността в една община, в едно населено място, в една държава, дори и  за същността на една успешна държавност, винаги могат да се открият в качеството на здравето на хората, от които са съставени тези социални общности. Днешната среща е особено отговорна, но аз разчитам на експертното Ви мнение и на полезните ходове и идеи, които можете да споделите, за да имаме наистина здрави жители на община Русе, да сме град еталон в това отношение, а другите да споделят този опит и да го превръщат в хуманен модел на демократичната държавност и модерната грижа за здравето на населението“, сподели в началото на дискусията Галин Григоров.

В  откровения разговор се включиха експерти и представители на лекарската гилдия, хора, ангажирани с администрирането в здравеопазването, както и социални работници, които извършват здравни грижи и специализирано обслужване на пациенти в нужда. Единодушно надделя мнението, че общинското здравеопазване в Русе работи в условията на 100-процентова самоиздръжка, като все по-трудно отделя средства за инвестиции в инфраструктура и техника. Въпросните трудности засега се преодоляват, подчертаха специалистите, но при непрекъснато растящите разходи за фонд „Работна заплата“ и актуализациите на другите разходни пера – ток, вода, инфлационен натиск и индексиране на удръжките, много близко е времето, в което крехкото равновесие и балансът ще бъдат нарушени.

Засега в Русе има относителен баланс в различните видове здравно обслужване на пациентите- в доболничната и болничната помощ работят изявени специалисти и много добри професионалисти, които знаят цената на собствения си труд и тяхното задържане в града тепърва ще става все по-трудно. Професионалната имиграция може да се превърне в необратим „феномен“ и заради неповратливата политика на НЗОК, откъдето не отчитат непрекъснатия „натиск“ за увеличаване на доходите, който при константния коефициент за финансиране на различните видове болнични дейности ще „торпилира“ не само русенската, но и националната здравна система.

В дискусията стана дума още и за приоритетни възможности да се помисли в бъдещите общински бюджети да се отделят до няколко процента от собствените приходи на общината, които могат да се усвояват от здравните заведения за саниране, за модернизиране на техниката и нововъведения, без които е немислимо да се говори за адекватно здравеопазване и европейски норми в това отношение.

Депутатът Искрен Веселинов разясни новите моменти от променения Закон за санирането, като посъветва всички ръководители на общински здравни заведения, които са търговски дружества, и по-специално ДКЦ –та, да разгледат внимателно промените и да кандидатстват за саниране, защото са общинска собственост.

Кандидатът на патриотичната коалиция предложи идеята, ако бъде избран за кмет, да осигури „Отворен ден за безплатни профилактични прегледи“ в специализираните здравни заведения, разходите за които ще се поемат от общината. Ще се мисли и за приоритетно финансиране в новия общински бюджет, по примера на други общини, от чиито бюджети- като например бе посочена София- се отделят  до 5 процента годишно за капиталови разходи и ремонти. Според Григоров, всичко е въпрос на приоритети и възможности да се „маневрира“ в приходите на общината, които позволяват на кмета и на мнозинството в общинския парламент да решават наистина приоритетно и без отлагане финансови проблеми на здравните заведения.

„В моята управленска визия, наречена „Високо,високо, високо-заедно можем“ има специален раздел, посветен на русенското здравеопазване. В него е посочено, че главен приоритет на управлението ми, ако русенци ГЛАСУВАТ ЗА МЕН с №73 в интегралната бюлетина ще бъде да превърнем РУСЕ  в град С  МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, поставено върху основите на хуманността, равния достъп на всички до висококачествени здравни услуги и нов вид мениджмънт на връзката между общинската администрация и   администрациите в отделните звена, болници и институции, ангажирани със здравето на нашите съграждани.

Фокусът ще бъде поставен върху  доизграждане на здравната система, с интензивна превенция и профилактика на населението, защото превантивната грижа е в основата на съвременната, модерна и ефективна здравна система. Тя акцентира както върху контрола на рисковете и предотвратяването на по-голяма част от заболяванията, така и върху здравната култура на русенци. Това ще доведе до намаляване на преждевременната смъртност и до позитивен статус на здравите хора.  Въпросните усилия предполагат постепенно преминаване от традиционния медицински модел към по-широко сътрудничество в името на здравословния начин на живот и много повече работа, като за каузата работят ОБЕДИНЕНИ всички обществени сектори.

Община Русе трябва да съхрани и да развие още по-добре предимствата си в това отношение. Ние сме цивилизован регион, обетована земя на добрите решения и практики, с добре функциониращи здравни заведения – ДКЦ, диспансери, стоматология и специализирани медицински  практики. Необходимо е да надградим постигнатото и да сътворим нови идеи в това отношение, за което изцяло ще разчитам на професионализма на прекрасните ни лекарски екипи, на национално известните и признати експерти в много области на медицината, които работят и живеят в Русе“, каза в заключение Галин Григоров.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Платена публикация