ГЕРБ с обвинения в популизъм към кмета Милков

0

Обвинения към кмета Пенчо Милков в популизъм и бездействие по отношение болния за русенци проблем за чистотата на атмосферния въздух отправиха общинските съветници от ГЕРБ по време на днешната сесия на Общинския съвет на Русе. Декларацията бе прочетена от г-жа Наталия Кръстева.

ИЗКАЗВАНЕ

 

от името на групата на ПП ГЕРБ

в Общински съвет – Русе

 

 

ОТНОСНО: Качеството на атмосферния въздух в община Русе и извършване на проверки         от общинска администрация за нерегламентирано горене на отпадъци

 

 

Уважаеми г-н Милков,

 

Един от най-важните проблеми, пред които е изправена русенската общественост, е въпросът със замърсяването на въздуха в Русе. При встъпването Ви в длъжност като кмет на Община Русе влязохте с категорична заявка, че ще се справите с този наболял проблем, към който гражданите са особено чувствителни.

Ние, от ПП ГЕРБ считаме, че изминаха два месеца, през които жителите на общината са в невeдение как реално ще разрешите този въпрос. Очаквахме от Вас да изнесете информация, която да успокои русенци и да предприемете спешни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Русе. За съжаление това не се случва. Вместо това, във Фейсбук страницата си и в медиите, оповестявате действия, които всъщност се извършват от общинска администрация и през последните три години, когато Вие не сте бил кмет. Визираме следното:

  • Още през септември месец 2016 година администрацията инициира и изиска от отговорните институции, съгласно вменените им задължения, да бъдат извършени незабавни проверки за качеството на атмосферния въздух като в същото време приложихме списък на фирмите, извършващи дейности в сферите на машиностроенето, металообработването, металургията, електронната и химическата промишленост. В контекста на това бе създадена Междуведомствена комисия от всички отговорни институции – РИОСВ, РЗИ, Инспекция по труда, Изпълнителна агенция по околна среда и води, Община Русе и др. Още тогава сезирахме и Окръжна прокуратура – Русе. Въз основа на дейността на тази комисия, ежеседмично бяха извършвани проверки в промишлени предприятия, за което са съставени констативни протоколи. В тази връзка моля да обясните защо след като такава комисия е създадена и очевидно през годините е била работеща, предлагате да бъде създадена нова комисия със сходна дейност?
  • В началото на 2019 година в отдел „Екология“ бе създаден т.нар. „Регистър на комините“. Той съществува и към днешна дата. Това са налични данни и към момента се предполага, че би следвало да бъдат допълвани своевременно.
  • Отново в началото на 2019 г., Община Русе подписа Споразумение със Столична община като партньор по проекта „LIFE“. Той касае само и единствено проблема със замърсяване с фини прахови частици, по който ще бъдат монтирани две измервателни станции и ще бъдат подменени отоплителните инсталации на 1468 домакинства общо за целия период на проекта. Още по време на първата фаза на проекта бе създаден местен информационен център, който заработи още в средата на предходната година. В същото време в нарочна пресконференция по проекта, отразена в местните електронни сайтове информирате, че този център е новосъздаден.
  • На 01.06.2019 г. бе изградена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която показва в реално време данните от измервателните станции. На тази дата тогавашната общинска администрация монтира и две електронни табла за визуализация на данните от замърсяването на въздуха, до които гражданите имат денонощно достъп.
  • През месец 09.2019 г. на сесия на предходния Общински съвет, бе приета изрична Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе, която също е разработена от предходната администрация.

 

Уважаеми господин Кмет,

 

Видно от гореизложеното, това, което предлагате и оповестявате в средствата за масова информация като Ваши инициативи, вече е свършено от предишната администрация. Едно от последните Ви твърдения е, че ще засилите контрола върху горенето на нерегламентирани материали в Русе като служителите на КООРС съвместно с отдел „Екология“ ще влизат в домовете на хората след 17 часа и в почивни дни, за да извършват проверки. При установяване на нарушение, ще се налагат санкции, които могат да бъдат от 100 до 1000 лева. Г-н Милков, като юрист, познаващ Българското законодателство, считате ли, че е възможно и законосъобразно влизането в един частен дом да става без съдебно разпореждане и благодарение на волята на гражданите, че са допуснали проверяващите, да се случва инспекцията и да се налагат глоби. Не е ли редно да има по-голяма информираност за това какво трябва да се гори и за вредата от материалите, неподходящи за изгаряне?

 

В същото време в свое изказване, публикувано в местен ежедневник и местен електронен сайт, ресорният заместник-кмет твърди, че по проект „LIFE“ ще се подменят отоплителните уреди и с климатици. Това е очевидно подвеждане на гражданите и предполага непознаване на материята на проекта. За сведение, проекта не предвижда предоставянета на климатици.

 

Добре известно е, че битовото отопление през зимата води до повишаване на концентрацията на фините прахови частици във въздуха. Това означава ли, че администрацията ще насочи усилията си само и единствено към гражданите, които горят нерегламентирани материали, като всъщност по този начин би се отклонило вниманието от големите промишлени замърсители, които остават необхванати и ненаказани?! Защото проблемът е наличен и през летния период, когато не се палят печки и причините не следва да бъдат търсени само и единствено в гражданите.

 

Русенци имат правото да чуят отговорите на тези въпроси и ние от ПП ГЕРБ ще продължим да настояваме за продължаващи и адекватни мерки на администрацията за справянето с проблема с чистотата на атмосферния въздух.

 

Очакваме от Вас да спрете с популистките думи и бездействие.

Очакваме от Вас визия – цели и задачи, мерки и действия относно адекватното и целесъобразно отношение към важността на поставените от нас въпроси.

 

23.01.2020 г.                                                       С уважение: Групата на ГЕРБ