Хот спот: Изхвърляте ли много храна?

0
1071

Съвсем логично нямаше анкетиран, който да не си прави добре сметката за количеството продукти, които купува и приготвя. Освен това, все повече хора са започнали да се замислят, че с хранителните остатъци могат да бъдат полезни на бездомните. Някои интервюирани припомниха и поговорката, че изхвърлянето на храна е грях.