Информационен ден по Програма Култура на Община Русе

0

На 5 юни, петък, от 11 ч., в зала „Култура“ (ул. Цариброд 3) ще се проведе информационен ден относно кандидатстването за финансиране на Малки творчески проекти в областта на изкуството и културата по Програма „Култура“ от бюджета на Община Русе.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 юни 2020 г. в деловодството на Община Русе, като всички дейности по проектите трябва да бъдат съобразени със спазването на противоепидемичните мерки в страната.

Правилникът на Програма „Култура“ и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Русе.