Искаме от МОСВ техника, която с точност да установява замърсяванията

0
19
Техника, която с точност да установява замърсяването

Незабавно изготвяне на искане, адресирано до Министерството на околната среда и водите и директора на Изпълнителната агенция по околна среда за изискване на техника разпореди днес кметът на Русе Пламен Стоилов.

Техниката трябва която с точност да установява количеството, концентрацията и степента на опасност на съответните вещества, причинители за неприятните миризми в атмосферния въздух. Разпореждането бе направено по време на работна среща, свикана от градоначалника във връзка със замърсяванията на въздуха в града. В обсъждането на актуалната тема се включиха заместник-кметът по комунални дейности г-жа Наталия Кръстева, началникът на отдел „Екология“ г-н Георги Игнатов, директорът на РИОСВ-Русе г-жа Лилия Атанасова, представители от РЗИ, Регионална лаборатория, Инспекцията по труда и Пожарна безопасност и защита на населението.

„Ще направя всичко възможно фактите да излязат наяве и да издържат в съда. От това замърсяване страдаме всички ние, нашите близки, децата ни. Ще бъда безкомпромисен и ще подкрепя институциите, които работят по проблема с всички средства, които са по силите ни“, заяви Стоилов.

В края на срещата, кметът изиска воденето на инвентаризационни карти, доклади и отчети от проверяващите институции, както и осъществяването на внезапни проверки за потенциалните замърсители.