„Искри“, остри реплики и близо 4 часа дебати при приемането на бюджета на Русе

0
Няма да има референдум за въздуха

След продължили близо 4 часа дебати, които ТВН излъчи пряко, общинските съветници приеха бюджета на Русе за 2019 г. По време на дебата „прехвърчаха“ доста „искри“, размениха се остри реплики между съветниците от опозицията и представителите на общинската администрация. В крайна сметка основният финансов документ на общината беше приет с 37 гласа „за“, 9 – против и трима въздържали се.

Рамката на проектобюджета за 2019 година е 113 990 993 лв., без преходен остатък, което е с близо 8 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. С преходния остатък от около 22 млн.лв. сумата „набъбва“ до малко повече от 138 млн.лв. Акцентите са продължаване на социалната политика на Общината (асистирана репродукция, подпомагане дейността на различни клубове и др.); изпълнение на заложените дейности в инвестиционната програма (изграждане на ново улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища; благоустрояване на междублоковите пространства и др.), както и изпълнението на ключови проекти по различни европейски програми.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2019 година, са: изграждане на голям плувен комплекс, изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе, обновяване на 20 бр. детски площадки и проектиране за обновяването на още 25, изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки, обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ и други.

Ключов акцент през настоящата година ще бъде успешното изпълнение на проектите, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих; рехабилитация на два ключови булеварда в града – „Липник“ и „Трети март“; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура и на сградата на Пантеона на възрожденците; традиционно, и през тази година, фонд „Малки населени места“ ще осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв. и 700 000 лева за ремонт на уличната мрежа.