Изкуствен интелект ще идентифицира всеки замърсител на въздуха по света

0
36
air pollution

Система с изкуствен интелект, разработена от организацията с нестопанска цел Watt Time ще използва сателитни изображения за точно проследяване в реално време на замърсяването на въздуха от всяка електроцентрала, завод, дори нелегалните инсталации по целия свят.

Данните ще бъдат публични. Всеки, който се интересува, ще има достъп в реално време до информацията къде и какво се излъчва във въздуха, кой, какво гори и по кое време. По този начин ще е много трудно някой замърсител да бъде прикрит от широката общественост.

Новината е от огромно значение за милиарди хора по света. Липсата на мониторинг и на точни данни за вредните емисии във въздуха затрудняват прилагането на ограничения за замърсяването. Новата система обещава ефективно да елиминира проблема, съответно и „игрите“ с данни за емисиите.

Според последния доклад за състоянието на въздуха по света, замърсяването е причината за 5 милиона случая на преждевременна смърт всяка година – и 147 милиона години загубен здравословен живот всяка година.