Изложба на трудове на проф. Венелин Ганев в русенската библиотека

0
52
dav

В регионалната библиотека е подредена изложба „Проф. Венелин Ганев (1880 – 1966)“ по повод 140 години от рождението му.

Изложбата представя трудове на проф. Венелин Ганев и негови публикации в периодични издания из областта на правната философия и история, общата теория на правото, социологията.

Проф. Венелин Ганев е автор на над 200 студии, рецензии, предговори към правни изследвания на други учени, статии. Част от тях са представени в изложбата. Те са публикувани в списанията „Юридически архив“ (проф. Ганев е сред основателите и редакторите на списанието), „Демократически преглед“, „Взаимност“, „Годишник на Софийския университет – Юридически факултет“.

Специално място е отделено на литературата за проф. Венелин Ганев. Тя включва изследвания за живота и приноса му в развитието на правната наука: „Венелин Ганев. Щрихи от живота и делото му“ от Нено Неновски; три издания на „Алманах на Софийския университет“ от 1929, 1940 и 2018 г. с биобиблиографски сведения; статии, публикувани в „Антология на българската социологическа мисъл в България“, „История на философската мисъл в България“, „Бележити русенци“, както и в периодични издания.