Изтича давността на неизползвания отпуск от 2020 г.

0
Осигурителен календар за м. декември 2019 г.

В края на годината изтича давността на неизползвания отпуск от 2020 г. , напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“.

Трудовото законодателство регламентира, че всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. Работодателят има задължение да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни и за дните, които са останали от предходната година и да ги съветва да ги заявяват и използват. Работодателят трябва да създаде и ред за ползването на отпуските.

По искане на работниците и служителите част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя. По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата.

Работникът и служителят може след този срок с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни като в случая не е необходимо съгласието на работодателя. При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност. Ако работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др. давността спира.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук