Къде няма да има ток в област Русе на 12.10.2023 г.

0

Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: 

от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: с. Борисово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, МТП 6, ТП 7, ТП 8, МТП 9, МТП 10, ТП ТКЗС 1, ТП ТКЗС 2, ТП „Помпена станция водоснабдяване“, ТП „ДЗС“, ТП „Телекомплекс“, ТП „ТКЗС Сушилня Вианд“, ТП „1-ва Помпена станция“, ТП „ССА Летище“, ТП „Помпена станция“; Обекти -Бензиностанция, Мелница, Местност Тетра, Фурна; Улици: „Александър Стамболийски“, „Ангел Кънчев“, „Антим Първи“, „Баба Тонка“, „Бачо Киро“, „Беласица“, „Бойка“, „Васил Левски“, „Васил Петлешков“, „Витоша“, „Вихрен“, „Възраждане“, „Георги Бенковски“, „Георги Гьонски“, „Георги Димитров“, „Георги Сава Раковски“, „Добротица“, „Добруджа“, „Д-р Петър Берон“, „Захари Стоянов“, „Ив. Вазов“, „Ивайло“, „Иван Асен“, „Искър“, „Казанлък“, „Калимок“, „Калинин“, „Калоян“, „Кв. Парица“, „Кирил и Методий“, „Киченица“, „Любен Каравелов“, „Люлин“, „Максим Горки“, „Марица“, „Митко Палаузов“, „Мургаш“, „Мусала“, „Н. Найденов“, „Никола Обретенов“, „Оборище“, „Одрин“, „Паисий Хилендарски“, „Петър Берон“, „Пирин“, „Плиска“, „Райна Княгиня“, „Рила“, „Родина“, „Сакар Планина“, „Софроний Врачански“, „Средна Гора“, „Ст. Караджа“, „Странджа“, „Сърнена Гора“, „Тинтява“, „Тунджа“, „Тутракан“, „Хаджи Димитър“, „Хан Крум“, „Хан Омуртаг“, „Хр. Ботев“, „Цар Борис Първи“, „Цар Симеон“, „Шар Планина“, „Шейново“, „Шести септември“, „Шипка“, „Янтра“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици

от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: с. Голямо Враново: ТП „Нуклева база“, Пречиствателна станция Свинекомплекс Г.Враново, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място

от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Сливо поле: ТП 3, ТП 6, захранване на завод за Биодизел Сливо поле от ЕП „Ряхово“; Обекти: Търговски център, Кметство, Църква, Местност Парче Екенлик; Улици: „Цар Иван Шишман“, „Христо Ботев“, „Баба Тонка“, „Плиска“, „Мусала“, „Бузлуджа“, „Камчия“, „Тракия“, „Вихрен“, „Никола Обретенов“, „Витоша“, „Цар Симеон“, „Дунав“, „Хан Крум“, „Цар Калоян“, „Св. Иван Рилски“, „Хан Омуртаг“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици

от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: с. Ряхово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10 Ряхово, ТП 11, ТП 12, ТП 13, ТП „ТКЗС 1“, ТП „Ексон“, ТП „ТКЗС Работилница“, ТП „Водстрой работилница“, ТП „Конопена фабрика“, ТП „Отводнителна станция“, ТП „Керамична“, ТП „Зърнени храни“, ТП „Биков“, ТП „Лимана“, ТП „Помпена станция водоснабдяване Борисово“, ТП „Напоително поле“, МТП „Зеленчукова градина“; Обекти: Бара Дюлева, Местност Борисово, Помпена Отводнителна, Склад Автобаза, Помпена станция, Лимана, Ферма, Фуражен Завод, Цех Консерви; Улици: „Ал. Стамболийски“, „Баба Тонка“, „Братя Миладинови“, „Васил Левски“, „Весела“, „Витоша“, „Генерал Заимов“, „Георги Бенковски“, „Димитър Благоев“, „Димитър Калинов“, „Добруджа“, „Д-р П. Григоров“, „Д-р Петър Берон“, „Дунав“, „Ивайло“, „Индже Войвода“, „Искър“, „Калоян“, „Камчия“, „Кирил и Методий“, „Лом“, „Любчо Баръмов“, „Люлин“, „Марица“, „Митко Палаузов“, „Никол Й. Вапцаров“, „Огоста“, „Олимпийска“, „Отец Паисий“, „Панайот Волов“, „Панайот Хитов“, „Петко Д. Петков“, „Петър Берон“, „Пирин“, „Поп Харитон“, „Пристанищна“, „Простор“, „Просторна“, „Рила“, „Родопи“, „Ропотамо“, „Самуил“, „Свилен Русев“, „Сергей Румянцев“, „Средна Гора“, „Стадиона“, „Стара Планина“, „Стефан Караджа“, „Странджа“, „Странджа Планина“, „Струма“, „Тинтява“, „Тодорка Атанасова“, „Трапезица“, „Тунджа“, „Хаджи Димитър“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум“, „Хан Омуртаг“, „Христо Ботев“, „Христо Смирненски“, „Цар Борис Първи“, „Цар Самуил“, „Цар Симеон“, „Царевец“, „Църковна Независимост“, „Черно море“, „Чифлишка“, „Шипка“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици

от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Сливо поле: квартал Сливица – КТП „Глобул – Сливо поле“, ТП 1 Сливица, ТП 2 Сливица, ТП 3 Сливица, ТП ТКЗС Сливица; улици в кв.Сливица на гр.Сливо Поле: „Асен Златаров“, „Бачо Киро“, „Бр. Миладинови“, „Васил Левски“, „Вежен „, „Вит“, „Г. Мамарчев“, „Дружба“, „Дянко Стефанов“, „Ивайло“, „Иван Вазов“, „Илия Калчишков“, „Искър“, „Крайна“, „Леон Таджер“, „Лом“, „Любен Каравелов“, „Мадара“, „Марица“, „Младост“, „Огоста“, „Олимпи Панов“, „Осми март“, „Пирин“, „Пролет“, „Ропотамо“, „Росица“, „Стоян Пенчев“, „Трети март“, „Тунджа“, „Янтра“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици

На 12.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Две могили, ТП-9, 16, ТП- Зърнени храни, ТП-СПТУ .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Две могили, TП-2, ТП-8, ТП-14, TП-Дружба, ТП-ТКЗС, ТП-Автоматика

от 12.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Русе: ТП „Фазанария“, ТП „Ферма за расови кучета“, ТП „Труд“, МТП „Брани“, ТП „Дяловица“, ТП „Помощно стопанство СМК“, ТП „Ормана“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици. Всички абонати захранени от трафопостовете на ВЕЛ „Дунарит“

от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с.Пет кладенци: ТП 1 – ул. „Чавдар войвода“ и ул. „Никола Вапцаров“

На 12.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Тетово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ВТП 10, ВТП 11, ТП „Бетонов възел“, ТП „ДАП“, ТП „Жити“ ; Обекти: Казан, Клуб, Магазин, Млекопункт, Офис, Ресторант, Спортна Зала, Стопански двор, Стопански сгради“, Стол, Община, Тото, Училище, Фризьорски Салон“, Ферма, Фурна; Улици : „Абритус“, „Александър Стамболийски“, „Ангел Кънчев“, „Арда“, „Баба Тонка“, „Батак“, „Беласица“, „Бузлуджа“, „Варна“, „Васил Левски“, „Велико Търново“, „Видин“, „Вит“, „Витоша“, „Вихрен“, „Генерал Столетов“, „Георги Бенковски“, „Георги Сава Раковски“, „Дунав“, „Елин Пелин“, „Иван Вазов“, „Ильо Войвода“, „Индже Войвода“, „Йордан Йовков“, „Искър“, „Камчия“, „Ком“, „Любен Каравелов“, „Люлин“, „Мануш Войвода“, „Марица“, „Момчил Войвода“, „Мусала“, „Назъм Хъкмет“, „Неофит Бозвели“, „Огоста“, „Огражден“, „Опълченска(1/2 От Гео Милев)“, „Осогово“, „Остър Меч(нова – 92г.)“, „Паисий Хилендарски“, „Панагюрище“, „Панайот Хитов“, „Пейо Яворов“, „Пирин“, „Плиска“, „Преслав“, „Райна Княгиня“, „Рила“, „Родопи“, „Рожен“, „Русе“, „Св.Св.Кирил и Методий“, „София“, „Спартак“, „Средна Гора“, „Стара Загора“, „Стара Планина“, „Стефан Караджа“, „Странджа“, „Страхил Войвода“, „Струма“, „Тимок“, „Тунджа“, „Филип Тотю“, „Хаджи Димитър“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум“, „Хан Кубрат“, „Хан Омуртаг“, „Христо Ботев“, „Цар Асен (Хр.Смирненски)“, „Цар Борис(1/2 От Толбухин)“, „Цар Иван Асен“, „Цар Калоян(1/2 От Гео Милев)“, „Цар Освободител(1/2 Толбухин)“, „Цар Симеон (Т.Койнов)“, „Черковна“, „Черни Връх“, „Шипка“, „Шумен“, „Янтра“, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици

На 12.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с.Копривец: ТП-1, ТП-2, ТП-5, ТП-6, ТП-7. Обекти и фирми: Кметство с.Копривец, „Унион Кехлибар – Евротур“ ООД, „Биотоплина“ ЕООД, „Ядки Кени“. Улиците: „Възраждане“, „П. К. Яворов“, „Хан Кубрат“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Неофит Рилски“, „Плиска“

На 12.10.2023 г. В периода 08:30 ч. до 16:00 ч.
Поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с.Червена вода, улици: „Чавдар войвода“, „Върбан Йорданов“, „Неофит Рилски“, „Васил Петлешков“ и „П.Д.Петков“
агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук