Какъв данък ще плащат собствениците на автомобили в Русе?

0
паркинга пред офиса на НАП

Нов, по-висок данък върху моторните превозни средства ще плащат русенци през 2021 г.

Това става след като през лятото на 2020 година по предложение на кмета Пенчо Милков Общинският съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

Изменението на данъците върху превозните средства в Община Русе на база 2020 г. зависи от това на колко години е автомобилът и каква е неговата мощност. Най-съществено, заради екологичната компонента, е увеличението за мощните и стари автомобили, които най-много замърсяват околната среда. За някои категории увеличението е чувствително и достига 50 на сто.

Сравнителни таблици

ДАНЪК МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW РУСЕ 2020 РУСЕ 2021 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW 22,63 31,94 9,31 0,78
74 kW 48,36 72,67 24,31 2,03
110 kW 146,41 199,65 53,24 4,44
150 kW 223,25 315,81 92,56 7,71
200 kW 387,20 493,68 106,48 8,87
250 kW 635,25 798,60 163,35 13,61

                                                                                                                                   

ДАНЪК МПС С ЕВРО 3

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW РУСЕ 2020 РУСЕ 2021 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW 18,70 24,20 5,50 0,46
74 kW 39,96 52,91 12,95 1,08
110 kW 121,00 151,25 30,25 2,52
150 kW 184,50 239,25 54,75 4,56
200 kW 320,00 374,00 54,00 4,50
250 kW 525,00 605,00 80,00 6,67

 

ДАНЪК МПС С ЕВРО 4

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW РУСЕ 2020 РУСЕ 2021 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW 19,45 25,17 5,72 0,48
74 kW 41,56 55,03 13,47 1,12
110 kW 125,84 157,30 31,46 2,62
150 kW 191,88 248,82 56,94 4,75
200 kW 332,80 388,96 56,16 4,68
250 kW 546,00 629,20 83,20 6,93

 

ДАНЪК МПС С ЕВРО 5

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW РУСЕ 2020 РУСЕ 2021 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW 16,83 20,79 3,96 0,33
74 kW 35,96 45,45 9,49 0,79
110 kW 108,90 129,94 21,04 1,75
150 kW 166,05 205,54 39,49 3,29
200 kW 288,00 321,30 33,30 2,78
250 kW 472,50 519,75 47,25 3,94

 

ДАНЪК МПС С ЕВРО 6

И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ДО 5 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW РУСЕ 2020 РУСЕ 2021 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW 17,20 21,25 4,05 0,34
74 kW 36,76 46,46 9,70 0,81
110 kW 111,32 132,83 21,51 1,79
150 kW 169,74 210,11 40,37 3,36
200 kW 294,40 328,44 34,04 2,84
250 kW 483,00 531,30 48,30 4,03