Какво е забранено в изборния ден?

0
264
какво е забранено в изборния ден

Утре българите са призовани да изберат своите представители в Европейския парламент. Затова добре да знаем, какво е забранено в изборния ден.

Свои кандидати за върховния законодателен орган на обединена Европа са номинирали 13 партии и 8 коалиции. Има и 6-ма независими кандидати. Всички те се надпреварват да спечелят доверието и подкрепата на избирателите.

На изборите е забранено:

  • Предварително раздаване на изборни книжа и материали.
  • Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение.
  • Гласуването извън изборното помещение с изключение на случаите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
  • Присъствието в кабината за гласуване на други лица освен избирателя с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител.
  • Присъствието на други лица извън гласуващите в момента избиратели на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.
  • Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Глобата за това е 1000 лева.
  • Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия по начин, който позволява да се види начинът на гласуване.
  • Влизането в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
  • Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

При констатиране на нарушения гражданите следва да сигнализират в съответните районни избирателни комисии.