Какво свърши общинската администрация в Русе от 9-и до 13 февруари? Атчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • приключиха строителните дейности по подготовката за цялостно преасфалтиране на паркинга и подхода към бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2;
 • изградени бяха две нови пешеходни алеи между ул. „Потсдам“ и бл. „Потсдам“ 1 и 2;
 • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Доростол“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Николаевска“, ул. „Студентска“ и в междублоковите пространства на бл. „306“, бл. „310“, бл. „314“, бл. „315“ и бл. „403“ в кв. Чародейка – Г – Юг;
 • възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“ и ул. „Клисура“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, ул. „Алеи Освобождение“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Вардар“, ул. „Гео Милев“, ул. „Доростол“, ул. „Доспат“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Луи Айер“, ул. „Плиска“, ул. „Солун“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Троян“, ул. „Хан Крум“, както и по уличната мрежа в с. Червена вода;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на бл. „302“ в кв. Чародейка – Г – Юг, както и на бл. „Глинка“ и бл. „Чайковски“ в кв. Здравец – Изток;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово;
 • ремонтирани бяха светофарните уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Васил Левски“ и при кръстовището на Централен общински пазар;
 • на 9 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Иван Ведър“ – в участъка от кръстовището с ул. „Потсдам“, до и пред Гара разпределителна, във връзка с Водния цикъл;
 • на 12 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на бул. „Съединение“ – в участъка от кръстовището с ул. „Майор Атанас Узунов“ до кръстовището с ул. „Доростол“, във връзка с Водния цикъл;
 • извършени бяха проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • извършена бе резитба на опасни клони в кв. „Дружба“ и в района на Американското пазарче;
 • почистено бе нереглегламентирано сметище в района на бул.“Родина“ – в участъка до агроаптеката, както и в района на бул. “България“ – локалното платно след Втора районна служба ПБЗН;
 • машинно и ръчно бе почистен районът на бул.“Гоце Делчев“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 17 кучета, осиновени бяха 40 кучета и е извършена кастрация на 6 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • на 13 януари бе обявено класиране за прием в детски градини и подготвителни групи към училищата на територията на община Русе за настоящата учебна година;
 • проведено бе първото за 2023 г. заседание на Обществения съвет за култура, където бяха обсъдени въпроси, свързани с културния календар за настоящата година, както и предстоящите чествания и празници. Дадени бяха и предложения за наложителни корекции в правилника на Програма „Култура“ на Община Русе;
 • изготвени бяха данни от доставчици на социални услуги и институции на територията на община Русе по подготовката на анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
 • подготвя се церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г.
 • продължава провеждането на ученическите игри за учебната 2022-2023 г.
 • продължава подготовката на церемонията за връчване на наградите Спортист на годината за 2022 г.;
 • здравните медиатори консултираха 9 лица в квартал „Средна кула“. Оказано бе съдействие на 4 лица за издаване на медицински направления и постъпване в болнично заведение за лечение;
 • проведена бе среща на групата за „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ – Русе, в която се включиха 5 участници;
 • изготвен бе мониторингов отчет на дирекция „Хуманитарни дейности“ съгласно Системата за финансово управление и контрол /СФУК/;
 • обявени бяха свободните места в детските ясли на територията на община Русе;
 • представители на дирекция „Хуманитарни дейности“ проведоха работна среща с доставчика на услугата „Дигитален асистент“;
 • представители на Община Русе участваха в работна среща по инициативата „Да спасим децата и Русе от дрога“;
 • изготвена бе информация за доклад към отдел „Международно сътрудничество и проекти“ във връзка с изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.;
 • подготвя се инициираната от „Българската фестивална асоциация“ /БФА/ фокус група в Русе на 27 януари с участието на русенски културни оператори и организации, в изпълнение на проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на БФА, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“;
 • продължава набирането на информация за събития от културния календар на читалищата в община Русе.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

– на 10 януари в присъствието на Н. Пр. посланик Алфредо Атанасоф бе подписано споразумение за побратимяване с аржентинския град Берисо. В този град живее една от най-големите български диаспори –  над 500 семейства с български корени, които пазят спомените за родината си живи. Българското културно дружество „Иван Вазов“ поддържа българския дух и култура на местната общност;

– на сайта на Община Русе бяха подготвени и качени насоки за кандидатстване на Етажните собствености по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Сдружения на собствениците (СС) могат да получат средства за целево финансиране за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики и за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията  и Технически паспорт.

– в изпълнение на Решение на Общински съвет – Русе е учредено безвъзмездно право на управление върху част от общински имот, находящ се по бул. „Ген. Скобелев“ 45, на Министерството на труда и социалната политика за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“;

– продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като са подготвени за връчване още 11 заповеди с посочените суми за заплащане.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • подготвена бе документацията, с която Община Русе кандидатства за финансиране от Министерството на отбраната за ремонт на двата военни паметника на загиналите в Балканската и Първата световна война, които се намират в с. Басарбово и в кв. Долапите;
 • проведени бяха срещи и официална кореспонденция с изпълнители на обекти, по които Община Русе претендира по-добро изпълнение и отговорност по разходването на обществения ресурс;
 • регистрирани бяха 4 технически паспорта и съгласувани 5 проекта. Извършени бяха 14 огледа по сигнали на граждани и 18 – по обекти, възложени от Община Русе, с оглед осъществяване на текущ контрол по изпълнението;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 6 проверки на територията на община Русе за незаконно строителство по сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи и 2 констативни акта, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.
 • издадени бяха 7 разрешения за строеж, а 14 бяха одобрените подробни устройствени планове.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук