Свободни работни места в област Русе към 16 януари 2023 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 шофьор, снабдител на строителни материали, средно обр., шоф.кат. С
 • 1 чистач / хигиенист в шевно производство, средно / основно обр.
 • 1 хигиенист в училище, без изискване за обр.
 • 1 хигиенист-мияч, съдове в търг.обект, средно/основно обр.
 • 3 касиери-аранжори в търг.обект, средно обр.
 • 5 обслужващи магазин в в търг.обект, средно обр.
 • 2 общи работници в пр-во на картонени изделия, основно обр.
 • 4 дърводелци в производство на камини, средно техн. обр., опит е предимство
 • 3 заварчици в производство на камини, средно техн. обр., правосп. за заваряване, опит е предимство
 • 3 бояджии в производство на камини, средно техн. обр.
 • 3 шмиргелисти в производство на камини, средно техн./основно обр.
 • 4 монтажници в производство на камини, средно техн. обр., опит е предимство
 • 2 организатори за производство на камини, висше/средно техн. обр., комп. умения /ms office, AutoCad, SolidWorks/, английски език на работно ниво, проф. опит е предимство
 • 3 шмиргелист-прочиствачи на отливки в производство на камини и метални изделия, средно техн. обр.
 • 2 контрольори на качество в производство на камини и метални изделия, средно техн. обр., комп. умения /3D софтуер, AutoCad , ms office/, английски език работно ниво, проф. опит е предимство
 • 2 монтьори за ремонт на машини и оборудване в производство на камини и метални изделия, средно техн. обр., проф. опит е предимство
 • 3 шлосер-електрозаварчици в производство на камини и метални изделия, средно техн. обр., проф. опит е предимство
 • 2 продавачи-консултанти, магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 хигиенист в училище, без изискване за обр.
 • 2 хигиенисти в автомобилна пром-ст, основно обр.
 • 2 инженери, роботика в автомобилна пром-ст, висше техн. обр., техн. англ. език е предимство
 • 4 шлосери-матричари в автомобилна пром-ст, средно/висше техн.обр., опитът е предимство
 • 2 организатори, пр-во в автомобилна пром-ст, средно/висше техн. обр., англ.език е предимство, комп. умения, опит в произв.компания
 • 20 маш. оператори, автомобилна пром-ст, основно/средно обр.
 • 3 склададжии в автомобилна пром-ст, средно/висше обр., комп. умения, опит в произв. компания
 • 2 специалисти качество в пр-во на части за автомобили, висше техн. обр., англ. език, комп. умения, опитът е предимство
 • 2 оператори триизмерен контрол, средно обр., комп. умения
 • 1 специалист интегрирана с-ма за упр-ние, висше обр. /Управление на кач-вото или друго подходящо/, англ. език, комп. умения
 • 3 мехатроници в автомобилна пром-ст, средно/висше обр., средно/висше техн. обр., опитът е предимство
 • 20 аниматори, средно обр., англ. език, работа в к.к.Албена/Слънчев бряг
 • 2 докери, основно обр.
 • 2 настройчици на машини, средно техн. обр.
 • 10 комплектовачи и 5 зареждачи в пр-во на ел. инсталационни изделия, средно обр.
 • 3 общи работници на автоматизирана поточна линия в производство на антифриз и специални течности за автомобили, средно обр., работното място е в с.Мечка
 • 1 чистач/хигиенист на 2 часа за банков клон, средно/основно обр. /пенсионери/
 • 10 служители за обсл. на клиенти, средно обр., немски език, комп. умения
 • 4 маш. оператори, пр-во на строителни смеси, средно обр., техн. грамотност, начални познания по Corel Draw и/или Auto Cad
 • 2 складови работници в склад за канцеларски материали, средно обр., кат.В
 • 4 складови работници, автомобилна пром., средно обр., правосп. за упр. на мотокар
 • 8 сметосъбирачи, без изискване за образование
 • 3 продавач-консултанти, магазини за хранителни стоки, средно обр.
 • 3 монтажници, електрооборудване, средно/средно техн. обр.
 • 1 касиер, счет-во в училище, средно обр., комп. умения
 • 1 тех. сътрудник по ПМС66, средно обр., кат.В
 • 1 шофьор на лекотоварен автомобил за разнос на хляб, средно обр., кат.В
 • 1 книговезец/машинен оператор, средно/основно/начално обр., за хора с ТЕЛК
 • 1 зам .директор по АСД в училище, висше обр. – ИКТ/математика/педагог. правоспособност,  комп. умения, 2г. опит в училище
 • 10 оператори, парна турбина, 10 монтьори и 3 ел. монтьори, средно техн. обр.
 • 1 учител детска градина, висше обр. по специалността /ПУП/, комп. умения, 5 години проф. опит
 • 1 чистач/хигиенист на 4 часа в детска градина, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 2 работници, кухня в заведение за бързо хранене, без изискване за обр.
 • 1 учител по спортна подготовка, висше обр .по специалността, комп. умения
 • 3 машинни оператори на поточна линия за производство на реотани за електромобили за обучение в Германия, средно техн./основно обр., базови комп. умения, кат. В, опит в производство е предимство
 • 6 машинни оператори в производство на батерии за електромобили , средно техн./основно обр., базови комп. умения, кат. В, опит в производство е предимство
 • 2 соц. асистенти и 1 хигиенист в социална услуга, средно/основно/начално обр.
 • 1 пакетировач на сол, средно обр.
 • 1 шофьор-пласьор на тестени изделия, средно/основно обр., кат.В
 • 2 механици, пром. оборудване, средно техн. обр.
 • 1 фелдшер, висше обр. по специалността
 • 1 хигиенист, работа 3 часа/дневно, средно обр.
 • 5 зареждачи в производство на пластмасови детайли за автомобили, средно/основно обр.
 • 5 машинни оператори в производство на пластмасови детайли за автомобили, средно/основно обр.
 • 2 охранители, невъоръжена охрана, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в склад за електро консумативи и кабели, висше/средно техн. обр. /електротехника/, кат. В, проф. опит 3 години
 • 10 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр.
 • 4 продавач- консултанти в строителен хипермаркет, средно техн. обр.
 • 2 заварчици в производство на строителна и пристанищна техника , средно техн.обр., правоспособност за заваряване
 • 2 комплектовачи в производство на строителна и пристанищна техника , средно / основно обр.
 • 2 шлосери в производство на строителна и пристанищна техника , средно техн./ основно обр.
 • 2 стругар – фрезисти в производство на строителна и пристанищна техника , средно техн./ основно обр.
 • 2 общи работници в промишлеността, производство на строителна и пристанищна техника , средно техн./ основно обр
 • 2 бояджии, промишлени изделия в производство на строителна и пристанищна техника , средно техн./ основно обр
 • 1 складов работник в склад за строителна техника и крепежни елементи, средно техн.обр., шоф.кат. В
 • 1 продавач-консултант в магазин за строителна техника и крепежни елементи, средно техн.обр.
 • 1 помощник сервизен техник на електрически и бензинови машини , средно техн.обр. комп. умения, шоф.кат. В
 • 1 агент, експедиция на товари, средно обр. , комп. умения, владеене на руски език + втори език
 • 2 склададжии в производство на санитарни принадлежности, средно обр., правоспособност за управление на мотокар
 • 2 техник-оператори/настройчици в производство на санитарни принадлежности, висше/средно техн. обр.
 • 10 пакетажници за поточна линия в производство на санитарни принадлежности, средно /основно обр.
 • 10 машинни оператори в полуавтоматизирано производство на санитарни принадлежности, средно обр.
 • 10 зареждачи на машини за етикиране, пакетиране, пълнене в производство на санитарни принадлежности, средно/основно обр.
 • 1 огняр, обслужване  котел на твърдо гориво, средно обр., правоспособност
 • 1 техн. сътрудник, висше/средно обр., комп. умения
 • 2 техник-механици в шевно производство, средно техн. обр.
 • 2 технолози облекло, средно обр.
 • 1 багерист, средно техн. обр., правосп. за управление /обучение/
 • 1 шофьор, автокран, средно техн. обр., правосп. за управление /обучение/
 • 5 електромонтьори, средно техн. обр., /обучение /
 • 1 младши експерт – еколог, висше обр. по специалността, комп. умения, работното място е за с.Иваново
 • 1 обслужващ бензиностанция, средно обр., базови комп. умения, кат.В /личен автомобил/
 • 2 гледачи в приют за безстопанствени животни, средно/основно/начално обр.
 • 2 шофьори, лекотоварен автомобил за разнос на закуски, средно обр.,  кат. В
 • 6 продавач-консултанти за верига магазини за хранителни стоки, средно обр.
 • 5 лекари, 3 мед. сестри, 2 рентгенови лаборанти, 2 мед. лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 електротехник , поддръжка на сгради, средно техн. обр. /електротехнически специалности/, опит
 • 2 работници, производство на вино, средно/основно обр.
 • 1 огняр за детска ясла, средно обр., свидетелство за правоспособност за оператор на парни и водогрейни котли
 • 5 обслужващи магазин , средно обр., на 4 часа, на 6 часа и 8 часа
 • 3 шлосери – монтажници за поддръжка в мебелно производство, средно техн. обр. , опит
 • 3 водачи на електрокар-ричтрак до 12 м. в мебелно производство, средно обр., правосп. за управление
 • 10 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване и опаковка, средно техн. обр., мин. опит в производство 3 години
 • 2 електромеханици в мебелно производство, висше/средно техн. обр. с насоченост електроника или електротехника, комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В, професионален опит мин. 3 години
 • 2 шивачи, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опит
 • 2 спомагателни работници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.
 • 3 хост-охранители НВО, средно/основно обр., св-во за съдимост
 • 1 технолог, облекло, средно обр., опит
 • 2 машинни оператори, смесване на глина в производство на огнеупорни изделия, средно обр.
 • 1 дизайнер, моден, средно обр., опитът е предимство
 • 1 оператор в лаборатория, развойна дейност в производство на автомобилни филтри, висше/ средно техн. обр., комп. умения , английски език – работно ниво, опит 3 год.
 • 2 контрольори, качество в производство на автомобилни филтри, висше/средно техн. обр., комп. умения, опит
 • 2 фрезисти  в производство на автомобилни филтри, средно техн.обр., 5 години опит
 • 5 сътрудници, охрана, средно/основно обр.
 • 3 стоковеди в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения
 • 4 опаковачи в производство на автомобилни филтри, основно обр.
 • 4 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, основно обр.
 • 6 организатори, опаковка в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения
 • 2 началник – смяна в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр.
 • 4 електромеханици в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр./ пневматика, автоматика/, опит
 • 2 касиери в бензиностанция, средно обр.
 • 2 експедитори, стоки и товари, средно обр., шоф. кат. В, правосп. за управление на мотокар –предимство
 • 1 чистач/ хигиенист/ камериерка/ за почистване на апартаменти /студия/ на 4 часа, средно /основно обр., шоф. кат. В е предимство
 • 1 опаковач на хлебни изделия – само  нощна смяна, средно/основно обр.
 • 2 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.
 • 1 продавач –консултант в магазин за музикални инструменти и аксесоари, средно обр. , английски език , комп. умения, познания за музикални инструменти е предимство
 • 15 крупиета за онлайн казино, средно обр., говорим англ. език, работа в к.к.Сл.бряг
 • 3 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 6 общи работници в производство на пелети, средно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство
 • 2 маш. оператори, подлепваща преса, средно/основно обр., мин. опит
 • 13 гладачи, ютия, средно обр.
 • 7 кроячи в шевно производство, средно обр. опит
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр. опит
 • 75 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направления:

 

– Осигуряване на заетост

 • 2 касиери
 • 2 супервайзъри, магазин
 • 1 асистент на лекар по дентална медицина
 • 1 оператор въвеждане на данни, средно/основно обр.
 • 1 продавач-консултант, средно обр.
 • 5 готвачи, средно/основно обр.
 • 1 организатор маркетинг, висше/средно обр.
 • 2 рецепционисти, хотел, висше/средно обр.
 • 4 сервитьори и 4 бармани, средно/основно обр.
 • 1 офис мениджър , висше/средно обр.
 • 1 търговец на недвижими имоти, висше/средно обр.

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 учител по немски език  в гимназиален етап /за гр.Бяла/
 • 1 младши експерт, висше образование /за гр.Борово/
 • 10  машинни оператори, шиене /за гр. Бяла/
 • 1 трудотерапевт, висше образование по специалността /за  гр. Две могили/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук