Какво свърши кметската администрация в Русе? Седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • завършено бе полагането на неплътен асфалтобетон по ул. „Страцин“ в кв. „Дружба 2“;
 • стартира провеждането на морфологичен анализ на битовите отпадъци на Община Русе, резултатите от който ще бъдат използвани за по-ефективното управление на отпадъците;
 • извършена бе доставка на специализирана система за непрекъснато измерване на бензин и летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух за Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух, взета под наем от Община Белене;
 • създадена бе организация за затваряне на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Братислава“ (МОЛ – Русе) във връзка с предстоящото му асфалтиране;
 • извършени бяха обработки срещу комари в населените места в Община Русе;
 • на 27 май бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Добруджа“ в участъка от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Славянски“, във връзка с водния цикъл;
 • извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Сини камъни“, както и в междублоковите пространства на бл. „82“ и бл. „85“ в кв. „Здравец“;
 • възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Цар Освободител“ и в междублоковото пространство до бл. „82“ в кв. „Здравец“;
 • възстановено бе неработещо улично осветление на участъци от бул. „Мидия – Енос“, бул. „Тутракан“, бул. „Христо Ботев“, „Алеи Възраждане“, ул. „Борисова“, ул. „Войводова“, ул. „Страхил воевода“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“;
 • извършиха бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства до бл. „13“ в кв. „Дружба 3“ и бл. „Булаир“ в кв. „Мидия-Енос“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Скобелев“, бул. „Придунавски“, алея „Лилия“, ул. „Вега“, ул. „Майор Ат. Узунов“, ул. „Киев“, ул. „Кресна“, ул. „Плевен“, ул. „Рени“, както и обозначаването на паркоместа с пътна маркировка по ул. „П.Д. Петков“, ул. „Г.С. Раковски“, ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Кубрат“;
 • продължава поддръжката на сервитути на извънградска общинска пътна мрежа – път с. Хотанца, с. Просена – с. Тетово – с. Смирненски, с. Червена вода-с. Николово;
 • отгледани и пикирани бяха летни разсади. Извършено бе зацветяване около Изложбената зала на ул. „Борисова“ 6;
 • извършено бе ръчно метене на Централна градина, кея, кръгово кръстовище при ОД на МВР – Русе, Младежки парк, Парк на възрожденците. Почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези. Извършено бе ръчно и машинно косене на бул. „България“, както и в Лесопарк „Липник“ – ръчно;
 • оказано бе логистично съдействие за фестивала“Реките на града-Русе“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 10 кучета и 3 котки. Осиновени са 11 кучета и е извършена кастрация на 6 кучета.

 

  РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

– на 26 май заместник – кметът Златомира Стефанова и директорът дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев проведоха среща с представители на Община Габрово. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество в сферите на култура, туризъм, както и работа по съвместни проекти;

– експерти от Община Русе, членове на екипа по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, взеха участие в обучение на тема “Анализ на общинските политики за климатични действия“. Целта на обучението е да се анализират потенциалните заплахи и да се идентифицират инвестиционни мерки, с които рисковете могат да се предотвратят;

на 25 май се проведе заседание на Комисията по общинска собственост, на което бяха разгледани  22 преписки;

– стартирани бяха две процедури за категоризация на туристически обекти. Категоризирани бяха 9 обекта;

– извършени са проверки по жалби от граждани, като не са констатирани нарушения.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата;
 • сключен бе договор за възлагане предоставянето на социалната услуга Кризисен център, след проведен конкурс със Сдружение „Център Динамика“;
 • здравните медиатори участваха в среща с д-р Елена Дачева – управител на Центъра по дентална медицина 1 – Русе, като обсъдиха безплатните профилактични прегледи на децата и Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 – годишна възраст;
 • взето бе участие в работна среща в Дирекция социално подпомагане – Русе по отношение на ранната интервенция и превенция на изоставянето на ниво родилен дом;
 • проведен бе Съвет по въпросите на социалните услуги съгласно чл. 27, ал.1 и във връзка с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги;
 • експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества – Русе проведоха среща, в която взеха участие ученици от АЕГ „Гео Милев“, от СУ „Васил Левски“ и от ПГИУ „Елиас Канети“;
 • здравните медиатори извършиха обход в кв. „Селеметя“, като консултираха 23 родители по отношение извършване на профилактични медицински прегледи на децата им, за значението на задължителни имунизации и реимунизации, съгласно задължителния имунизационен календар на Република България. Извършен е обход в кв. „Възраждане“ и в кв. „Цветница“, като са посетени 7 многодетни домакинства. Същите са консултирани за методи на предотвратяване от нежелана бременност, за условията и реда на записване в първи клас;
 • здравните медиатори взеха участие в онлайн среща с акушер гинеколога проф. Иван Костов и акушер гинеколога проф. Боряна Слънчева, педиатър и неонатолог от болница СБАЛАГ „Майчин дом“ – София на тема „COVID – 19 и ваксините при бебета и деца“;
 • извършени бяха 2 съвместни проверки с отдел „Етажна собственост“ по постъпили сигнали за лица в риск в бл. „Чайка“ и бл. „Ела“. Сигналите за лица в риска са достоверни и на едното лице е оказано съдействие за настаняване в Център за временно настаняване;
 • организирана бе официална церемония по връчването на грамоти и плакети на отличници от образователните институции;
 • подготвено бе спортното мероприятие „Ден на предизвикателството“;
 • проведена бе официална церемония – концерт за връчването на Наградите „Русе“ на Община Русе за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката;
 • приети и обработени бяха проектни предложения по Програма „Култура“ на Община Русе, както и бяха и подготвени административните процедури по провеждането на конкурсната сесия;
 • приети и обработени бяха заявките за участие в 52. ФС „Златната гъдулка“ и съставяне на програмата на събора, който ще се състои на 5 юни, неделя, в Парка на младежта.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • започна ремонт на спирките и на подлеза на бул. „Липник“ – до бившия завод „Петър Караминчев“;
 • изпълнено бе събаряне на две къщи – общинска собственост, находящи се на ул. „Студентска“ № 43 и ул. „Петрохан“ № 59Б, след което теренът е подравнен;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 4 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината след сигнали от граждани, както и по разпореждания на контролни органи. Издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица;
 • издадени бяха 17 разрешения за строеж, а 7 са одобрените подробни устройствени планове.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук