Какво свърши Община Русе през изминалата седмица? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– приключиха дейностите по рехабилитация на съществуващото улично осветление по ул. „Околчица“, ул. „Байкал“ и по всички обслужващи улици и пътища на територията на Индустриален парк – Русе, като се извърши боядисване на стълбовете за осветление с антикорозионна боя, както и беше извършена цялостна подмяна на старите улични осветителни тела с нови енергоспестяващи LED осветители. Бяха ремонтирани компрометирани елементи от захранващата мрежа и съоръжения;

– започна полагане на цветна хоризонтална пътна маркировка върху пътните настилки и велоалеите по ул. „Потсдам“;

– бяха съставени нови 3 акта за установени административни нарушения за замърсяване и разпрашаване на въздуха, във връзка с изпълнението на проекта за реконструкцията на ВиК-мрежа на територията на гр. Русе;

– започнаха дейности и по цялостното обновяване на уличното осветление по ул. „Студентска“;

– извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на: ж. бл. Комаров в кв. „Здравец“, бл. Скопие в кв. „Цветница“, бл. 7 в кв. „Дружба“ 1, бл. Люба Ивошевич в кв. „Възраждане“ и ж. блокове Дилянка, Детелина и Латинка в кв. „Здравец Изток“;

– положена беше хоризонтална маркировка на Летище – Русе;

– завърши подготовката за полагане на нова асфалтова настилка през следващата седмица на паркингите и подходите в околоблоковото пространство към ж. бл. Петър Вичев и Иван Кръстев 2, както и на прилежаща част от ул. „Едуард Винтер“ в кв. „Здравец Север“ 2;

– извършиха бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Свети Георги“, ул. „Студентска“, ул. „Тодор Каблешков“, както и в междублоковите пространства на ж. блокове Вяра 1 и Вяра 2;

– възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Гоце Делчев“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Кап. Добрев“, ул. „Плиска“, ул. „Ради Иванов“, ул. “Цветница“, както и по уличната мрежа на кв. ДЗС и с. Семерджиево;

– положена беше пътна маркировка в района близо до кръговото кръстовище на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Табаков“;

– в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 19 бр. кучета. Осиновени са 23 бр. кучета и е извършена кастрация на 15 бр. кучета;

– беше извършено ръчно косене в Индустриален парк и по бул. “България“, както и машинно косене сервитути четвъртокласна пътна мрежа – с. Николово и с. Червена вода;

– почистено беше сметище на бул. “Придунавски“ №62 А;

– бяха извършени дейности по изкопаването на отводнителни канали с багер в кв. „Средна Кула“;

  • извършени бяха 3 проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали на територията на гр. Русе, при които не са установени нарушения;

  • беше извършено зацветяване в Центъра и беше изградена поливна система, зацветяване беше извършено и на кръговото на х-л „Рига“;

  • извършено беше регулярно почистване на гробищните паркове, като бе монтирана нова колумбарийна стена с 36 клетки в ГП „Чародейка“.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– бяха извършени 11 проверки на средства за подслон и места за настаняване, във връзка със спазване изискванията на Закона за туризма. Съставени са констативни протоколи. При установени пропуски в дейността са дадени задължителни за изпълнение предписания;

– в общински жилища са настанени 4 нови семейства от списъка за настаняване за 2022 година, 2 семейства са настанени в резервно жилище. 4 семейства са пренастанени в други общински жилища, след подадена молба за пренастаняване. Прекратени са наемните правоотношения със 2 семейства, обитаващи жилища от общия фонд, 1 семейство, обитаващо резервно жилище, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6. Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотошения на 28 домакинства. 36 семейства са картотекирани като крайнонуждаещи за настаняване в общински жилища при подадени 46 заявления за картотека, на 10 семейства е отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба 6;

– за участие в Националния фотоконкурс „ОБИЧАМЕ РУСЕ“, обявен от Фондация „Русе – град на свободния дух“ в партньорство с Булмаркет, постъпиха общо 283 фотографии на 55 автора – деца любители и професионалисти от всички възрасти. Снимките са качен на фейсбук страницата на Фондацията, където до 28.10.2022 тече гласуване за определяне носителя на Наградата на публиката;

– разгледани бяха 5 броя постъпили жалби и сигнали на граждани, свързани с нарушаване на правилата за търговия. По два от случаите са образувани административни преписки и са извършени проверки със съставяне на констативни протоколи в касаещия обем, по компетентност. В три от случаите, поради липса на законови правомощия на Община Русе, са сезирани съответните държавни контролни органи за предприемане на действия по компетентност;

– експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ и „Екология“ участваха в 11-я годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Кошице, Словакия в периода 18-21 октомври. Целта беше проучване на добри практики от проекти финансирани по Транснационална програма „Дунав“ в периода 2014-2020;

– бяха категоризирани са 7 обекта, при постъпили заявления за категоризиране на 6 обекта – заведения за хранене и развлечение и на 6 обекта – места за настаняване. Прекратени са регистрациите и категоризациите на 29 обекта;

– на 15.10.2022 г на спортното игрище на комплекс „Олимпия“ беше реализирана инициативата „Заедно в Дружба“ – Празник на квартала, в която жители на кв. Дружба от всички възрасти се забавляваха в станалия вече традиционен празник. Инициативата се реализира в партньорство с парти център „Веселяците“, а представителният танцов състав „Фламинго“ ЕТНО към СУ „Васил Левски“ създаде много настроение с изпълненията си.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– проведе се работна среща, организирана от Община Русе, с представители на различни институции и организации на местно ниво, на която се презентира ролята на доброволчеството, както и обучителни етапи, необходими за сформирането на постоянно доброволческо звено към Общината,

– подписани са договори със Сдружение „Дете и пространство“ за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и с РКО „Каритас“ за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация интеграция“;

– финансирани бяха непълни паралелки и паралелки с под 10 ученици за бюджетната 2022 г., съгласно прието решение на Общински съвет – Русе.

– обявени бяха три конкурса за възлагане предоставянето на социалните услуги: за две Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и за Център за социална рехабилитация интеграция;

– представители от Дирекция „Хуманитарни дейности взеха участие на в мотивационен тренинг под наслов „Преследвач на цели. Искай, предизвиквай, побеждавай!“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Провеждането му е в подкрепа на интердисциплинарния подход, съчетаващ социални цели и бизнес интереси, които да мотивират кариерното развитие на младите хора;

– здравните медиатори в кв. „Селеметя“ консултираха родители на деца, подлежащи на ваксина срещу тетанус/дефтерия. В кв. „Средна кула“ са консултирани 8 лица за ползата от непрекъснати здравни осигуровки и за достъпа им до медицински услуги;

– експертите от Превантивно-информационния център /ПИЦ/ проведоха среща с доброволците на центъра по Националната програма, като беше планирано отбелязването на 5 – ти декември;

– подготвен бе стартът на програмата за „Културен чек“ от 1 ноември т.г. за учениците от XII клас на всички общински и държавни училища на територията на Русе;

– подготовка на отбелязването на Деня на народните будители на 30 октомври, неделя, от 11 ч. в голямата зала на Доходното здание;

– подготовка на поредното издание на „София Филм Фест в Русе“ от 11 до 13 ноември 2022 г.;

– събрана бе информация от културните институти, читалища и неправителствените организации за изготвяне на проект за културния календар на Община Русе за 2023 г., който ще бъде интегриран в информационната система на Министерството на културата;

– проведе се първо учредително заседание на новия Обществен съвет за култура при Община Русе;

– организация по сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Общински Младежки дом – Русе;

– подготовка по провеждането на конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“;

– организационни дейности във връзка с подготовка провеждането на Световна купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– приключиха ремонтните дейности по покрива на сградата на Детска ясла № 9. По отводнителните елементи е монтирана антилед система, като продължават и дейностите по отоплителната и соларната инсталация на сградата;

– завършени бяха строително-монтажните работи в ДПЛД „Приста“ на бул. „Трети март“ № 55 в Русе. Изградена е надземна отоплителна инсталация;

– започнаха строително-ремонтни дейности в ДГ „Снежанка“, като ремонтът обхваща санитарни помещения в две от групите на детската градина;

– започва ремонт на газовата отоплителна инсталация в административната сграда на ул. „Котовск“ № 2, захранваща помещенията на Дирекция „Местни данъци и такси“ на първия и втория етаж като подготовка за предстоящия зимен сезон;

– доставен и монтиран беше нов отоплителен газов котел в помещенията на Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на ДМСМГ на ул. „Никола Вапцаров“ № 20 в кв. „Дружба 3“;

– по сигнали на граждани за незаконно строителство бяха извършени 8 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в общината от служителите на отдел „Строителен контрол“. Издадени са един констативен акт за забрана ползването на строеж, два акта за незаконни строеж и една заповед за разрешаване достъпа и строителството на строеж. Издадени са и 14 Разрешения за строеж.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук