Какво свърши общинската администрация на Русе през изминалата седмица?

0

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

– след прието решение от Общински съвет от 15.10.2021г. до 15.02.2022г. започва прием на заявления за закупуване на общински жилища от техните наематели, които отговарят на условията в Наредба 6. Подадени заявления преди и след този период няма да бъдат разглеждани. Ще бъдат класирани 48 жилища за продажба за 2022 г според решението на Общински съвет. Заявления се приемат в информационен център на Общината, по поща или по имейл заедно с копие от настанителна заповед или договора за наем;

– предстои сключването на партньорско споразумение с Министерство на здравеопазването, с което ще бъде подпомогната Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ – Русе. Проекта е на стойност 243 360.00 лв. с ДДС. В резултат на изпълнението на проекта, болничното заведение ще се снабди с удобна и достатъчно просторна зала за изчакване и разпределение на потоци, два специализирани кабинета за работа с рискови пациенти и три „чисти“ болнични стаи. Помещенията ще бъдат оборудвани с централна система за кислород, система за създаване на отрицателно налягане, система за мониториране на пациентите;

– предстои сключването на партньорско споразумение с Министерство на здравеопазването, с което ще бъде подпомогнат  „Комплексен онкологичен център – Русе“. Проекта е стойност 197 147.13 лв. с ДДС. Болничното заведение ще извърши преустройство на собствена изолирана сграда (УПИ 111-5002, кв. 713) за лечението на пациенти при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания, в това число с коронавирусна инфекция. Ремонтът ще включва монтиране на нова дограма и врати, топлоизолация, покрив, осветителна инсталация, болнична повиквателна система, мълниезащитна инсталация, водопровод, канализация;

– до 17:30 ч. на  21.10.2021 г.  се продават документи за участие в търга за каравани за бързо хранене на Коледния базар. Всички заинтересовани страни могат да намерят подробна информация за условията на сайта на Община Русе, раздел „Търгове и конкурси“;

– независимо от атмосферните условия през изминалата седмица инспекторите от отделите „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ и „Екология“ продължиха разяснителната кампания в търговски обекти за разделното събиране на отпадъци;

– започна организацията и за традиционния Мартенски базар. Общинските служители направиха консултации с търговците относно сроковете, предстои определяне на мястото и броя на павилионите, като повече информация ще има през следващите седмици;

– Комисия по общинска собственост проведе своето 22-то заседание, на което бяха разгледани преписки, във връзка с подадени заявления за разпореждане с имоти – общинска собственост. Даде се съгласие за стартиране на процедура по учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, намиращ се на ул. „Неофит Бозвели“ № 29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни обекти в новопостроената сграда, чрез провеждане на конкурсна процедура;

– стартирана е  процедура по приемане на дарение на изградения паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците от „Сдружение за изграждане на паметник Васил Левски“, чрез което собствеността преминава в активите на Община Русе.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– доставени са 183 бр. компостера за жителите на гр. Русе и квартали и учебните заведения;

– сключен е договор за разработване на програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.;

– извършено е почистването на дъждоприемните шахти на бул. „Липник“, кръстовище на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“, ул. „Пристанищна“, ул. „Тулча“, бул. „Тутракан“, бул. „Придунавски“;

– проведена е среща с представители на търговските обекти на ул. „Янтра“ относно използването на съдовете за смесени битови отпадъци по предназначение;

– проведена е среща с превозвачите по междуселищните линии относно изпълнението на разписанията по временните договори;

– извършени са проверки на място по състоянието на автобусните спирки по маршрута на Автобусна линия №33, включително и по пътя зя с. Червена вода;

– извършени се ремонти на локални разрушения на пътните настилки по бул. „България“, бул. „Съединение“, ул. „Раковски“, ул. „Доростол“, ул. „Згориград“, ул. „Войводова“,  както и по уличната мрежа на с. Хотанца;

– възстановени са разрушени дъждоприемни шахти по ул. „Струга“, ул. „Ресен“ и ул. „Рига“ и са отстранени пропадания на участъци по ул. „Згориград“ и ул. „Алея Възраждане“;

– възстановено е неработещо уличното осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, пл. „Хан Кубрат“, ул. „Борисова“, ул. ‚Чипровци“, ул. „Студентска“, ул. „Сливница“, ул. „Троян“, ул. „Доростол“,  ул. „Янтра“, както и по улици в кв. ДЗС и с. Червена вода;

– положена е различна по вид хоризонтална пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Чипровци“, ул. „Никола Петков“, ул. „Дебър“ и ул. „Славянска“;

– въведена е временна организация на движението на 14.10.2021 г. (ВОБД) по ул. „Пристанищна“, в района на кръстовището с ул. „Генерал Радецки“ във връзка с реконструкция на ВиК мрежа в ЦГЧ;

– в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 16 бр. кучета, осиновени са 4 бр. и е извършена е кастрация на 9 бр. кучета.

 

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

– приключи окончателно ремонтът в ДГ „Русалка“ на ул. “Шумнатица“ в гр. Русе. Реновирани са крило „А“, топлата връзка и административно крило. Дейностите включват цялостен ремонт на фасадите, борда, терасите и цоклите на сградата. Монтиран е и нов парапет на терасите;

– служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 14 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка с получени сигнали за незаконно строителство;

– издадени са 13 Разрешения за строеж и са одобрени 5 подробни устройствени планове.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– проведено беше обучение на тема „Ранно детско развитие. Принципи на работа с деца 1 – 3 годишна възраст“ на 55 медицински сестри, педагози, детегледачи при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Обучението цели подобряване и развитие ефективността на уменията на служителите от детските ясли на територията на Община Русе и ще им даде увереност и конкретни насоки за бъдеща работа с децата;

– проведени бяха две информационно-мотивационни срещи с 24 училищни специалисти от 9 училища на територията на град Русе по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 8-11 клас;

– лица от уязвимите общности в кв. „Тракция“ и в кв. „Средна кула“ са консултирани от здравния медиатор – 16  жени за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени регламентирани по Наредба 26 от 14.06.2007 г., финансирано чрез НЗОК.; 22 деца за превенция на заразяване с хепатит А; 19 лица за превенция на заразяване с Ковид-19, за видовете ваксини и за спазване на противоепидемиологичните мерки в страната. Предоставени са им информационни материали; 3 лица са консултирани за записване в дирекция Бюро по труда с цел съдействие за намиране и стартиране на работа;

– осъществена е индивидуална работа по случай с бременна неосигурена жена от кв. Тракция – хоспитализация, изписване и настаняване в социална услуга;

– подписани са договори с учебни заведения за пътуващи ученици;

– издадени са заповеди за отпускане на еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби и одобряване на едногодишни стипендии;

– изготвена е информация до РЗИ относно изпълнение на натуралните и стойностни показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджета на Община Русе, за дейност „Здравеопазване“ , вакантните длъжности  към 30.09.2021 год. за дейност „Здравеопазване“ в Община Русе и за броя на децата, в детски ясли и детска млечна кухня към 30.09.2021 год.;

– организиран и проведен беше празничен концерт по случай 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление с участието на състави от ОМД, ОбДЦКИ и ФТТ „Найден Киров“.