Какво свърши общинската администрация на Русе? Седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 •  сключен бе договор за доставка на пейки;
 • по ул. „Чипровци“ и ул. „Тича“ започна цялостна подмяна на старите осветителни тела с нови светодиодни /LED/ улични осветители;
 • извършено бе третиране срещи кърлежи в Русе;
 • сключен бе договор за мониторинг на закрити сметища в Русе;
 • възстановени бяха дъждоприемни шахти на участъци от пътните платна на бул. „България“ и бул. „Тутракан“;
 • възстановено бе неработещо улично осветление на места по бул. „Гоце Делчев“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Венелин“, ул. „Войводова“, ул. „Ибър“, ул. „Изола планина“, ул. „Камчия“, ул. „Клисура“, ул. „Ловеч“, ул. „Лозенград“, ул. „Мостова“, ул. „Нови сад“, ул. „Пазарна“, ул. „Люляк“, ул. „Хаджи Димитър“, както и по уличната мрежа на с. Сандрово и кв. „Долапите“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства до бл. „107“, „108“, „115“, „116“, „117“, „118“, „206“, „207“, „208“ и „213“ в кв. „Чародейка“, бл. „Чая“ в кв. „Мидия – Енос“ и бл. „Етър“ в кв. „Здравец – Изток“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по алея „Лилия“, ул. „Киев“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Плевен“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Рени“, пред кръстовищата по ул. „Асен Златаров“, ул. „Ат. Буров“, ул. „П. Хитов“, ул. „П. Берон“, ул. „К. Иречек“, както и обозначаването на паркоместа с пътна маркировка по ул. „Олимпи Панов“, ул. „Пирот“, ул. „Хан Крум“, ул. „Хр. Г. Данов“ и ул. „Цариброд“;
 • взето бе участие в обучение на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата за общините и секретарите в Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на тема: „Градската среда – аспекти на безопасната мобилност, които да се вземат предвид в процеса на управление пътната безопасност за развитие на щадяща инфраструктура“;
 • на 2 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на ул. „Алеи възраждане“ и на ул. „Яребична“ в участъка от ул. „Алеи възраждане“ до ул. „Доростол“, както и на бул. „Родина“ в участъка от до ул. „Солун“ до ул. „Тулча, във връзка с водния цикъл;
 • проведена бе комисия за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
 • стартираха строителните дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подхода при бл. „Тича“ в кв. „Здравец“;
 • извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по обходен път свързващ бул. „България“ с път Русе – с. Николово, ул. „Русофили“, ул. „Васил Друмев“ в Русе, както и в междублоковите пространства на бл. „83“ и „84“ в кв. „Здравец“ и бл. „Есперанто“;
 • продължава машинното миене на улици по график;
 • извършено е ръчно косене и с шредер на бул.“България“ – от разклона за с. Николово към Дунав мост;
 • поставени бяха стойки за цветя по ул.“Александровска“;
 • почистено бе нераглемаентирано сметища по пътя Русе – София и на черен път до ул. „Кръстец“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 15 кучета и 2 котки. Осиновени са 3 кучета и е извършена кастрация на 10 кучета и 6 котки;

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • на страницата на Община Русе е публикувана обява за присъствен публичен търг с тайно наддаване на 15 юни от 14.00 часа в сградата на Община Русе за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на осеметажна жилищна сграда с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, с площ от 891 кв.м. С тази процедура Община Русе ще придобие нови апартаменти, които ще обновят жилищния фонд;
 • експерти от Община Русе, взеха участие в обучение по програма LIFE. Създадена през 1992 г., LIFE е програма за финансиране на Европейския съюз за действия в областта на околната среда и климата. Този инструмент, който е отворен за частни и публични участници, финансира повече от 5500 проекта в области като опазването на биологичното разнообразие, подобряването на качеството на водата или въздуха, управлението на отпадъците и енергийния преход. Общият бюджет за изпълнението на програма LIFE 2021-2027 ще бъде 5,432 милиарда евро;
 • депозирано бе проектно предложение по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Украйна“ пред Министерството на Туризма. Предложението е във връзка с настанените в спортна база на Община Русе украински спортисти;
 • проведен бе конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД. На сесията през юли ще бъде предложено решението за гласуване от Общински съвет – Русе;
 • сключен бе договор за продажба на гараж в гр. Русе, кв. Родина № 3, ул. „Ибър“ № 26, бл. 7 с цена от 18 513 лв. Предстои да бъдат обявени нови публични търгове с явно наддаване за продажбата на 18 гаража в гр. Русе, кв. Родина № 3, ул. „Ибър“ № 26, бл. 7 с начална тръжна цена от 17 500 лв.;
 • Фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепи финансово русенският клуб „Джамбо 2006 в организирането на Международен турнир по стрелба с лък „Дунавски стрели“, който се състоя на 28 и 29 май в Русе.  В него взеха участие над 90 индивидуални стрелци и отбори, които се надпреварваха в категориите олимпийски стил и компаунд.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • обявено бе класиране за прием в първи клас, в детските градини и подготвителните групи в училищата;
 • проведени бяха две комисии за оценка, селектиране и класиране на 38 проектни предложения по Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата;
 • изградените изнесени работни места по Механизъм Лична помощ и Асистентска подкрепа в кварталите на град Русе и във всички населени места на община Русе са посетени от 755 лични асистенти и от 250 социални асистенти. Те са подписали своите отчети за предходен месец и планове за работа за текущ месец;
 • извършен бе мониторинг и контрол на социалната услуга „Социални жилища“ съгласно чл. 17 от Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища” от комисия, определена със заповед на кмета на Община Русе;
 • експерт от отдел „Здравни дейности“ участва в отчетно-изборното събрание на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • 17 медицински специалисти от здравните кабинети на детски градини и училища взеха участие в обучение на тема „Някои аспекти на острите сърдечно-съдови и ендокринни състояния“, организирано от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • здравните медиатори извършиха обход в кв. „Тракция“. Проведени бяха срещи с хората от квартала, като са консултирани 22 семейства за извършване на профилактични медицински прегледи на децата им, за значението на задължителните имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар на Република България;
 • здравните медиатори проведоха среща с директора на Държавен куклен театър – Русе, който предостави безплатни билети за 31 деца от уязвимите общности, които присъстваха на спектакъла за Деня на детето;.
 • здравните медиатори взеха участие в онлайн среща с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“.
 • организирани бяха за Деня на детето ателиета под наслов „Алея на занаятите“ с участието на общинските детски градини, представители на Държавна агенция закрила на детето, Сдружение „Рализ – Бализ“ и Сдружение „Дворецът на децата“.
 • проведено бе събитие на тема „Знаме на мира“, като част от информационната кампания „Творим заедно за мир и равенство“;
 • награден бе Ангел Русев – златен медалист в Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже и жени в Тирана;
 • извършени бяха подготвителни дейности по Програма Спорт 2022 и бе проведено заседание на комисия за разпределение на средствата;
 • изготвени бяха финални протоколи и договори с 28 селектирани за финансиране организации по програма „Култура“ на Община Русе;
 • проведена бе церемония по повод 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България;

 

 РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключи текущият ремонт на Детска ясла №1, находяща се на ул. „Червен“ 5, като дейностите включват подмяна на тротоарни плочки с гранитогрес върху хидроизолация;
 • продължават ремонтните дейности по ул. „Чипровци“ и междублоковите пространства в кв. „Здравец“;
 • продължават дейностите по вътрешния текущ ремонт в Детска ясла №4, находяща се на ул. „Муткурова“ 98. Те включват боядисване на спални, занимални и монтаж на радиатори. Междувременно в същата детска ясла се изпълнява проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност;
 • издадени бяха 15 разрешения за строеж, а 7 са одобрените подробни устройствени планове;

служителите на отдел “Строителен контрол“ са извършили 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук