Какво свърши общинската администрация на Русе? Седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • започнаха строително-ремонтните дейности по възстановяването на стъпалата, които свързват Парка на Младежта с Транспортния музей. Завърши и първият етап от изграждането на стълбище в Парка на Възрожденците към ул. „Ниш“;

 • ремонтирано бе улично осветление в селата Басарбово, Семерджиево, Червена Вода и в кв. Долапите;

 • на 26 юли бе се въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Христо Ботев“ – в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп. надлеза с бул. „Родина“, в посока кв. Дружба, във връзка с водния цикъл;

 • на 27 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Дондуков Корсаков“ – в участъка от кръстовището с ул. „Мария Луиза“ до кръстовището с ул. „Неофит Бозвели“, във връзка с водния цикъл.

 • извършени бяха дейности по почистване на разлива от гудрон на старото сметище в местност „Под Ормана“;

 • започна ремонтът по възстановяването на тротоара на ул. „Студентска“ до бл. „Борислав“;

 • състоя се комисия за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

 • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по локалното пътно платно в кв. Мидия – Енос. Дейностите продължават и следващата седмица;

 • ремонтирани бяха компрометирани участъци от пътното платно по бул. „Фердинанд“ и ул. „Рига“;

 • извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на улично осветление на места в кв. Родина, бл. „Тунджа“, Парка на Младежта, бул. „Фердинанд“, бул. „Придунавски“,ул. „Гео Милев“,ул. „Асен Златаров“, ул. „Люлин планина“,ул. „Доростол“,ул. „Муткурова“ ,бул. „Цар Освободител“, бл. „Стефан Караджа“, бл. „Шабла“,бл. „Румяна войвода“;

 • положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Липник“, ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „К. Иречек“ и на кръстовищата на ул. „Филип Станиславов“ с ул. „Изгрев“, на ул. „Филип Станиславов“ с ул. „Зорница“;

 • извършено бе възстановяване на стълбове за улично осветление след транспортен вандализъм на ул. „Юндола“ и пред бл. „Шар Планина“;

 • възстановени бяха различни видове пътни знаци по бул. „Трети март“, по пътя за село Николово, с. Бъзън, на кръстовищата на ул. „Княжевска“ с ул. „Хр. Г. Данов“ и бул. „Придунавски“ с ул. „Църковна Независимост“;

 • извършено бе метене и миене по график, както и оросяване на улици и площади във връзка с високите температури;

 • извършено бе машинно косене и почистване на терен за регата “ТИД 2022“, както и машинно косене на сервитути от четвъртокласна пътна мрежа;

 • в Централна градска част бяха извършени повдигане корони на дървета, резитба по сигнали на тел.112, резитба на клони по тролейбусно трасе;

 • извършено бе ръчно косене на Лесопарк „Липник“, вкл дигата на езерото. Почистено бе Чифлишкото езеро – събиране на клони след резитба. Машинно бяха окосени терени на старото сметище;

 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 21 кучета и 5 котки. Извършена е кастрация на 14 кучета и 5 котки.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– във връзка с кандидатстване по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ към Министерство на образованието и науката, Община Русе подаде проектни предложения за три училища на територията на град Русе;

– извършена бе проверка за подписването на Акт образец 15 за изпълнението на „Рехабилитация на бул. „Липник“ – от кръгово кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръгово кръстовище на КАТ, гр. Русе“. С документа се установява годността за приемане на строежа от инвеститора – Община Русе и дали той е съобразен с инвестиционния проект. Ремонтът на булеварда, като част от разширената TEN-T мрежа, се финансира от програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България Интеррег VА 2014-2020 г. Предстои обектът да бъде приет от назначена експертна комисия;

– продължава изпълнението на Решение № 877 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 32/19.04.2022 г., в частта за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост. През изминалата седмица от общинската администрация са подготвени още 4 договора за продажба на жилища на класираните и настанени в тях наематели;

– след проведено на 19 юли заседание на Комисията по общинска собственост, са:

– настанени 13 нови семейства от списък за настаняване за 2022 година;

– настанени 3 семейства във ведомствени жилища;

– настанени 2 семейства в резервно жилище;

– пренастанени 3 семейства в други общински жилища, след подадена молба за пренастаняване;

– прекратени наемните правоотношения със 7 семейства, обитаващи жилища от общия фонд, 1 семейство, обитаващо ведомствено жилище и 4 семейства, обитаващи резервни жилища, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6, или след подадени жалби за нарушения на обществения ред;

– подновени настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотошения на 70 домакинства;

– подадени 51 заявления за картотека – от тях 36 семейства са картотекирани като крайнонуждаещи за настаняване в общински жилища, на 15 семейства е отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба 6.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • издадени бяха заповеди за спазване на противоепидемичните мерки в детски ясли, детски градини, специализирани институции и социални услуги от резидентен тип;

 • извършени бяха подготовка и изготвяне на разширен анализ на проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе;

 • служители от отдел „Социални дейности“ участваха в петото издание на Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините;

 • проведена бе работна среща с представители на омбудсмана на Република България, Дирекция социално подпомагане Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ и бе извършена проверка в двата кризисни центъра на територията на община Русе;

 • проведени бяха срещи на здравните медиатори с представители от кварталите Селеметя и Тракция, като на 16 лица са разяснени начините на предпазване от заразяване с вирусен хепатити B и C. Представени са им и нагледни материали. Консултирани за превенция на сърдечно – съдови заболявания, засягащи сърцето и кръвоносните съдове, са 26 лица. Проведени са индивидуални срещи с 9 жени, които са консултирани за ползите от кърменето, както и за рисковете от прекъснато такова. Консултирани са 12 лица за ползите от непрекъснато здравно осигуряване. Към Бюрото по труда са насочени за регистрация 4 лица;

 • организирана бе „Лятна академия 2“ от Превантивно- информационен център – Русе, която стартира с беседа на тема „Професии“. В периода е посетена и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ от участниците в академията. Представена е презентация на тема „Опасности за децата през лятото“ от експерт на Регионална здравна инспекция. Посетен е спортен комплекс Ялта, където децата практикуваха плажен волейбол;

 • проведени бяха концерт-спектакъл на ФТТ „Найден Киров“ и благотворителен концерт пред Доходното здание на 25 юли;

 • актуализирана бе събитийната програма в рамките на предстоящото издание на „Есенен салон на изкуствата“ 2022 г. с оглед финализиране на програмата и подготовката на рекламните материали;

 • извършена бе подготовка на предстоящото издание на „Грийн Рок Фест – Русе“ 2022, планиран за провеждане на 10 и 11 септември;

 • извършена бе логистична подготовка за провеждането на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“ през ноември.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключиха ремонтните дейности в следните обекти:

– кметство Долно Абланово – боядисани са стени и тавани на стълбището, в коридора, както и на входа на сградата;

– кметство Мартен – изградена бе сградна газова инсталация, която обслужва четири помещения в сградата на кметство, предоставени за управление на Второ РУ – Мартен;

– пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово – изпълнена бе външна вароциментна мазилка и боядисване на две фасади

– пенсионерски клуб „ Липник“ в с. Николово – боядисани са стени и бе подменена съществуваща настилка;

 • започна ремонт на фасадите на Детска градина „Русалка“;

 • внедряването на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска ясла №9 продължава;

 • служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 12 проверки за незаконно строителство по постъпили сигнали и жалби на граждани. Съставени са два акта за установяване на административно нарушение, един констативен акт за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж, които са в процес на изпращане на заинтересованите лица;

 • издадени бяха общо 11 разрешения за строеж и са одобрени 5 подробни устройствени планове.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук