Какво свърши общинската администрация през изминалата седмица?

0
Община Русе обяви

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • във връзка с изтичането на договорите по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, сключихме договори за пряко възлагане изпълнението на обществения превоз на пътници:
 • Русе – Бъзън;
 • Русе – Ч.Вода-Ястребово-Семерджиево;
 • Русе-Басарбово;
 • Русе-Мартен-Сандрово ;
 • Русе –Тетово.
 • продължава подмяната на старите натриеви улични осветителни тела с нови енергоспестяващи светодиодни осветителни тела. С изцяло ново LED осветление през седмицата се сдобиха улиците „Бузлуджа“ и „Александър Пушкин“, и локалното платно на бул. „Цар Освободител“ пред Земеделския колеж. Следващите по ред са улиците „Стара планина“ и „Г. Бенковски“, които миналата година също бяха изцяло преасфалтирани от предприятието;
 • почиства се издънкова растителност в лесопарк „Липник“;
 • поставени са стикери на още 28 излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ за преместване от Общински терени, като от първата проведена проверка на комисията от 18 поставени стикери – 15 излезли от употреба коли са доброволно премахнати;
 • подменени са над 100 изгорели и дефектирали лампи по стълбовете от уличното и парково осветление в града;
 • отремонтирани са 5 /пет/ крайно опасни дъждоприемни шахти по уличните платна на
 • през седмицата са извършени обходи и проверки на безопасността на системите за обществено външно осветление по 153 улици в града. В резултат на това са отремонтирани 46 разпределителни кутии към стълбовете за улично осветление. Проверките ще продължат и през следващата седмица;
 • започна и поетапна подмяната на унищожените мантинели в участъци от силно натоварения бул. България;
 • различни места в града, като най – опасния участък е ситуиран по ул. Троян;
 • извършени са над 250 изкърпвания с гореща асфалтова смес на силно компрометирани участъци на пътната настилка по булевардите „България“ и „Липник“, по улици в кв. Родина, Централна градска част, кв. Чародейка, кв.Здравец, кв. Възраждане и др., където има интензивно движение на автомобили;
 • отстранени са прекъсвания в кабелната мрежа към уличното осветление на 15 участъка, като най-големите са по път I – 5 срещу магазин „Метро“;
 • отново бе почистено нерегламентирано сметище на ул. „Кръстец“ №16;
 • раздробяване на клони от общинска извънградска пътна мрежа – път с.Ястребово –с.Семерджиево, село Николово.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • предоставени за ползване бяха таблети, лаптопи и мултифункционални устройства на децата и младежите, настанени в социалните услуги от резидентен тип, делегирани от държавата дейност по сключен договор с Фонд „Социална закрила“;
 • Виктория Петрова от Вокална група „Приста“ към Младежки дом спечели първо място на престижен международен онлайн конкурс в Италия;
 • Получени награди на деца от Общински детски център за култура и изкуство /ОбДЦКИ/:
  • Ния Димитрова /10г./ от Клуб „Приятели на книгата“ към ОбДЦКИ с ръководител Ваня Спасова – ІІІ-та награда за поезия от ХХІV Национален конкурс за детско литературно творчество „Любовта в нас“ – Варна 2021;
  • Виктор Петров /12г./ от Школата по изобразителни изкуства към ОбДЦКИ – Русе с ръководител Маргарита Хрисандова, който получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА и стана един от 23-те избрани от 600 000 участници да получат 500 щ. долара и сертификат за участието си в  международния конкурс „Плакат за мира“ на Lions.
 • приети бяха формулите за разпределяне на бюджетните средства по функция „Образование“ за 2021 г.;
 • Извършени планови проверки в здравни кабинети на детски градини, училища и и Детски ясли, относно проследяване спазване на противоепидемичните мерки – в здравните кабинети на: ДГ „Радост“ на ул. Богдан войвода; ПГ по облекло, ДГ „Червена Шапчица“ и в Детска ясла №6;
 • Подготовка на тържествена церемония по повод 143 години от Освобождението на България на 3 март пред Паметника на Свободата;
 • Подготовка, сценарий и снимачни дейности за телевизионен филм на РТВЦ – Русе по случай 60-годишнината на МФ „Мартенски музикални дни“, планиран за излъчване на 12 март 2021 по БНТ;
 • Заснимане на ДВГ „Слънце“ за телевизионно предаване по БНТ 1 „Открий ме!“. Предаването е за деца със специални потребности, които имат мечта да се занимават с изкуства, и ще бъде излъчено през месец март по БНТ 1.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • проведе се среща със Светлана Желева – Петрова – ръководител на отдела за оценка по програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България. Бяха коментирани бъдещите проекти на Община Русе, потенциални партньорства с румънски представители и бъдещата програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България;
 • състоя се работна среща с Пламен Панчев – ръководителя на „Тракия икономическа зона“ с цел запознаване с икономическите възможности на Община Русе и бъдещо сътрудничество;
 • служител на отдел „Общинска собственост и земеделие“ е констатирал на място продължаващо неправилно извозване и депониране на земна маса и строителни отпадъци, получена при изкопните работи по трасето във връзка със строителството на „Път II-23 Русе – Кубрат“ върху действащо пасище – публична общинска собственост, а не в указаните за тази цел терени. Сигнализирани са ресорните представители на Община Русе и ще бъдат проведени срещи и разговори за превеждане на пасището в подходящ вид;
 • във връзка с получен сигнал в Община Русе за опасна детска площадка в Парка на Младежта /до Вазата/ служители от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ незабавно уведомиха собственика на съоръжението и същия предприе действия по обезопасяване на детската площадка, като към момента текат ремонтните дейности.

 

 

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • на 25.02.2021 г. Държавна приемателна комисия прие официално завършените дейности по кейовата стена в Русе и е подписан акт 16 за установяване годността за ползване на строежа. Той бе осъществен по проект за „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“, финансиран по програма Интеррег Румъния-България 2014 – 2020 г. Документите са препратени в Дирекцията за национален строителен контрол, която в 7-дневен срок следва да издаде разрешение за ползване на съоръжението.
 • проведена бе работна среща с проектантите на газопроводно и ВиК захранване, за да бъде газифицирана Залата по бокс в Русе.
 • продължават дейностите по отстраняването на авария в отоплителната инсталация на Детска ясла №9.
 • през периода 22 – 25 февруари служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 16 проверки по сигнали на граждани. В резултат е изготвено 1 постановление за незаконен строеж. Издадени са 12 Разрешения за строеж.