Енерго-ПРО иска 1,7% поскъпване на тока

0

Увеличение на цената на тока с 1,7% за битовите потребители за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. ще иска ЕНЕРГО-ПРО от Комисията по енергийно и водно регулиране.

Това съобщиха от дружеството, което е основен доставчик на електроенергия за Североизточна България.

Предложението на дружеството ще включва инвестиционна програма в размер на 40 млн. лв. за всяка от годините на регулаторния период, както и капиталови и оперативни разходи. Това ще доведе до увеличение цената на тока за битовите потребители с 0,45%. В заявлението за утвърждаване на цени на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се съдържат мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентиран в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, което ще доведе до увеличение на цената с 1,25%.

Допълнително ще бъде заявено признаване и разходи, които произтичат от наложени на дружеството задължения по Закона за енергийната ефективност, което ще доведе общото увеличение за битовите потребители до крайното 1,7%.