Какво свърши общинската администрация в Русе от 13 до 17 март? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартира подготовката за цялостното асфалтиране на паркингите и участъка от ул. „Никола Табаков“ между блокове 109 и 104 в кв. „Чародейка – Г – юг“;

 • положена бе нова асфалтова настилка на обслужваща вътрешно – квартална улица и зоните за паркиране към бл. 86 в кв. „Здравец“;

 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Шипка“ и на велоалеи по бул. „Потсдам“;

 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Родина“, бул. „Тутракан“, ул. „Антим“, ул. „Борисова“, ул. „Братислава“, ул. „Вихрен‘, ул. „Ибър“, ул. „Казанлък“, ул. „Кръстец“, ул. „П.Д.Петков“, ул. „Цариград“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. ДЗС, с. Басарбово и с. Червена вода;

 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. Цариброд и на паркинга до бл. Боряна кв. Здравец – Изток;

 • извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на: бл. „Фридрих Енгелс“ Б в кв. „Родина“ 2, блокове 17, 18, 22 и 35 в кв. „Дружба“ 3;

 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“, ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ и ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“;

 • извършено бе почистване на автобусни спирки, подлези и надлези, миене – подлез Математическа гимназия, почистване на подлез бул. “Тутракан“, както и уборка в района на Дунав мост към Безмитна зона;

 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;

 • извършено бе миене на улици по график, метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Кея (вкл. пасарелката с/у музей “Баба Тонка“), Кръговото кръстовище при ОДМВР, Парк на Младежта, Парк „Възрожденци“, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др.;

 • извършено бе почистване на сметище – ул. „Кръстец“, уборка по пътя гр. Мартен – с. Николово, почистване на сметище в района;

 • принудително бяха преместени 3 бр. ИУМПС от имоти общинска собственост и са приети в площадка за временно съхранение, където ще престояват 3 месеца, преди да започне дейността по разкомплектоването им;

 • санкционирани бяха 95 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;

 • въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“, на ул. „Братя Миладинови“ в участъка от кръстовището с ул. „Лом“ до кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“, във връзка с водния цикъл;

 • в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 бр. кучета, осиновени – 2 бр. кучета и е извършена е кастрация на 30 бр. кучета.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • открито бе 62-рото издание на МФ „Мартенски музикални дни“ 2023, който ще се проведе от 16 март до 2 април 2023 г. Логистично и технически се подготвя провеждането на 27 събития с общо 700 участници;

 • изготвен и публикуван бе графикът за дейностите по приема в първи клас за учебната 2023-2024 г.;

 • финансово са подпомогнати 14 родители за раждане на второ дете и едно семейство за раждане на близнаци, по Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе;

 • обявени са свободните места в детските ясли във връзка с предстоящото електронно класиране за м. март 2023;

 • организирана бе възстановка и тържествена церемония по повод 151 години от гибелта на Ангел Кънчев, съвместно с НД „Традиция“ – Русе на 17 март;

 • изготвена заповед за сформиране на междуведомствена комисия за проверка на водните площи, за готовността им за предстоящия летен сезон;

 • получено бе оборудване за извършване на ремонта на хангарите на гребната база в Лесопарк Липник;

 • извършени са планови проверки в 4 здравни кабинета в: ОУ „От. Паисий“, АЕГ „Гео Милев“, ПГМТ и ДГ „Радост“, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, съгласно нормативните изисквания;

 • проведена бе работна среща на екипа сформиран по Координационния механизъм на деца жертва на насилие. Разгледани са 8 случая на ученически тормоз между деца.

 • подписан бе Общински Колективен трудов договор за работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социални дейности” държавно и местно финансиране на текущия бюджет на Община Русе с Регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Русе, представляван от Боянка Димитрова – областен координатор и Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Русе – представляван от председателя Кирил Черкезов;

 • проведе се заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, на което се представи изготвеният Анализ на потребностите на социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и Предложението за планиране в община Русе на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

 • участие на представители от ресор „Хуманитарни дейности“ в IX-та Национална среща на общинските експерти по образование в гр. Бургас.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

– Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“. Към момента 10 блока (общо 373 жилища) са подали документи за Целево финансиране от страна на Община Русе /подсигурени 1 млн.лв./, като средствата са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване;

– продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като e финализиранa още една процедура за покупко-продажба;

– през тази седмица 130 спирки от линиите на градския транспорт в Зона 2, върху които са разположени спирко-навеси и павилиони за търговска дейност, преминават под управлението на Община Русе след прекратения договор за концесия с Фактор плюс ЕООД /в ликвидация/. Предстои провеждане на процедура за отдаване под наем на 27 броя павилиони за осъществяване на търговска дейност.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключи ремонтът на присъединителния топлопровод, захранващ сградата на комплекс Дунав на ул. „Околчица“ 12;

 • започна кампанията за текущи ремонти на най-остарелите и амортизирани с времето апартаменти на ОП „Управление на общински имоти“, като в момента се извършват дейности в апартамент в блок 119, вх. 3, ет. 4 в „Чародейка“;

 • през отчетния период от служителите на отдела са извършени 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

 • Издаден е един констативен акт за незаконен строеж и две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук