Какво свърши общинската администрация в Русе от 20-и до 24 юни? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • положена е изцяло нова асфалтова настилка на паркинга и вътрешните улици към бл. Силистра в кв. Здравец;
 • напълно е подменено старото улично осветлениепо ул. „Тича“ с нови енергоефективни LED осветителни тела;
 • проведе се обществено обсъждане на проекта на Програма за опазване на околната среда;
 • извършено е третиране срещу кoмари в гр. Русе;
 • на 20 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Рига“, във връзка с водния цикъл;
 • извършена е съвместна проверка с РИОСВ-Русе относно осигуряване чистотата в с. Хотанца и с. Просена;
 • извършиха се ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. Боянци, ул. Рила, ул. Свети Георги, както и в околоблоковите пространства на бл. Комаров и Биковски в кв. Здравец. Отстранени са пропадания на настилки по ул. Згориград, ул. Епископ Босилков, ул. Киев, ул. Стрешер планина и ул. Църковна независимост;
 • извършени са аварийни ремонти и е възстановено неработещо улично осветление на места по улици и булеварди в Русе, както и в кв. Ср.кула и кв. Долапите;
 • ремонтирано бе външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства до блокове 45 и 46 в кв. Здравец, бл. Баба Тонка в кв. Родина 1, бл. Мургаш в кв. Здравец – Север, бл. 70 в кв. Здравец, бл. Енергетик 1 в кв. Здравец – Изток и Ангара в кв. Цветница;
 • положена е хоризонталната пътна маркировка по бул. Тутракан, ул. Доростол, ул. Плиска, ул. Стефан Стамболов; пред кръстовищата: на ул. Чипровци с ул. Тича, ул. Околчица и ул. Сребърна, на бул. Липник с ул. Сребърна, на ул. Рила с ул. Николаевска, на ул. Княжевска с ул. В. Търново и ул. Кирил Старцев;
 • през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 21 кучета и 4 котки. Осиновени са 20 кучета и е извършена кастрация на 14 кучета и 3 котки;
 • санкционирани са 83-ма водачи на моторни превозни средстваза нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;
 • посадени бяха нови цветя в цветните фигури в града;
 • извършиха се резитби по сигнали на тел.112;
 • почистени бяха наносите около чешма към с.Николово. Ръчно и машинно се коси в Лесопарк „Липник“. Районът на Музея по жп транспорт бе почистен и окосен, а дърветата-подрязани;
 • направи се уборка по бул. „Тутракан“ след Дунав мост.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– проведе се публично обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО). Над 1000 анкети и повече от 80 проектни фиша са попълнили русенските граждани и организации във връзка с разработването му. ПИРО очертава визията за развитието на Общината в следващите 7 години и необходимия ресурс за реализирането ѝ. Документът е свързан с всеки от основните стратегически документи в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието, здравеопазването, социалните услуги и градската мобилност. Предстои проектът на ПИРО да бъде внесен за разглеждане от Общински съвет-Русе;

– на 22 юни за първи път в общинска администрация комисията за „Установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост“ в присъствието на нотариус Георги Георгиев проведе жребий във връзка с еднаквия брой точки на граждани, подали заявление за закупуване на общинско жилище. На предстоящото заседание на Общински съвет-Русе през юли предстои взимане на решение за определяне на тримата, класирани с жребия, за купувачи;

– приключи оценката по Кампания „Малки населени места“ за 2022 г. Проектните предложения на дванадесетте места в Община Русе са насочени към ремонт и рехабилитация на сгради, пътни настилки, изграждане на видеонаблюдение, детска и фитнес площадка, въжен парк, фотоволтаична централа и др. Предложенията ще бъдат представени пред Общински съвет Русе на предстоящото заседание през юли;

– проведен е конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД. Протоколът на Комисията за организиране и провеждане на конкурса с резултатите и окончателното класиране е изпратен за утвърждаване от Общински съвет – Русе;

– одобрена е схемата за Коледния базар. Изготвено е първото предложение до Общински съвет – Русе за организиране на тръжна процедура за отдаване под наем на терени за каравани за бързо хранене.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– проведе се подбор на персонал за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.

– изготвена Програма на Община Русе за достъпна среда на гражданите 2022-2025 с цел осигуряване на равнопоставеност и свободно придвижване на лица с увреждания;

– обявен е конкурс за частни доставчици за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция;

– във връзка с инициативата в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в страната и „Седмица на отворените врати, здравните медиатори проведоха среща с д-р Дачев – управител на СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков – Русе ЕООД;

– здравните медиатори консултираха 66 лица за инфекциозното заболяване туберкулоза в кв. „Селеметя“. Предоставени бяха брошури и информация за извършването на безплатни скрининг тестове от мобилен медицински екип на 24 юни;

– изготвен бе доклад и заповед за отпускане на еднократна финансова помощ на 13 лица, подали заявления през месец май 2022 г., по реда на Наредба №21 за раждане на второ дете и близнаци;

– обявяване на второ класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата и обявяване на свободните места за второ класиране за прием в първи клас.

– осъществи се кореспонденция с МОН относно кандидатстване по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2022 г.;

– наградена бе бронзовата медалистка на България от Световното първенство по бокс за жени в Истанбул Севда Асенова;

– стартира сключването на договори с общинските читалища, чиято субсидия е удвоена през 2022 г.;

– организация, координация и съставяне на програмата за участието на селектираните за участие в Националния събор на народното творчество в Копривщица състави и изпълнители от Област Русе;

– координация и организация на лятната програма „Сцена под звездите“ със спектакли и концерти на Държавна опера – Русе, ДТ „С. Огнянов“, Държавен куклен театър – Русе, ФТТ „Найден Киров“, които се провеждат с подкрепата и съдействието на Община Русе от 30 юни до 27 юли на открити сцени в централната част на града;

– на 22 юни 2022 г. се проведе Годишният концерт на съставите към ОМД, с който завършва творческия сезон и изпращаме нашите артистични абитуриенти.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– започна изпълнението на текущ ремонт на отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Възраждане“;

– за периода 25– 29 юни ще бъде затворено движението по бул. „Липник“ в участъка при кръстовището с ул. „Иван Ведър“, във връзка с изпълнението на проекта за рехабилитацията му;

– през съботния ден (25 юни) се очаква да започнат дейностите по премахване на старите тротоарни плочи по бул. „Бозвели“;

– изпратено е писмо до Областно пътно управление – Русе за стартиране на процедури по изпълнение на допълнителни ленти за ляв завой при втори разклон за гр. Мартен, разклона за с. Сандрово и разклона за кв. Образцов чифлик и ДЗС;

– служителите от отдел СК са извърши 15 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук