Какво свърши общинската администрация в Русе от 22 до 26 август? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • започна подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „83“ в кв. Здравец;
 • извършено бе третиране срещу комари на територията на гр. Русе;
 • във връзка с Водния цикъл на 25 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ и на участъка, успореден на северния тротоар на бул. „Липник“ – от кръстовището с ул. „Дебър“ до кръстовището с ул. „Солун“;
 • във връзка с Водния цикъл на 26 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Рига“ – в участъка от кръстовището с ул. „Котовск“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“;
 • извършени бяха проверки за замърсявания при строително-монтажните работи по Водния цикъл – на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“ и на бул. „Цар Освободител“. В резултат бяха дадени предписания за почистване на струпаните земни маси на обекта на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“;
 • извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Гевгели“ и ул. „Българска морава“, както и в околоблоковите пространства на бл. „Пирот“, бл. „Димитър Миладинов“, бл. „Карлово“ и бл. „Константин Миладинов“ в кв. Мидия- Енос;
 • извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци от пътното платно по общински път с. Николово – с. Червена вода и по уличната мрежа на село Бъзън;
 • отстранени бяха пропадания на настилки по ул. „Рила“ и ул. „Цар Калоян“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Борисова“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сърнена гора“, както и по уличната мрежа на кв. Ср. кула;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“, Парка на възрожденците и околоблоковото пространство до бл. „12“ в кв. Дружба 3;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, бул. „Мидия – Енос“; пред кръстовищата на бул. „Хр. Ботев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“, на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“;
 • извършено бе метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Русенски кей, кръгово движение при ОД на МВР, Парк на Младежта, Парк на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. –  почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези по график, както и почистване на контейнери;
 • извършено бе машинно и ръчно косене на бул.“България“. По бул. „Трети март“ бяха почистени тротоари от поникнала трева, извършено бе метене и премахване на млада изсъхнала растителност;
 • извършена бе резитба на клони около бл. „83“ в кв „Здравец“;
 • почистено бе нерегламентирано сметище под моста при ЛВЗ;
 • в Oбщинския приют за безстопанствени животни са настанени 9 кучета, осиновени са 2 кучета и е извършена кастрация на 3 кучета и 2 котки.

 

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

– Община Русе спечели проект по програма „Еразъм+ Спорт“. Предложението Sports4GreenDeal, разработено с активното участие на експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ получи одобрението на Изпълнителна агенция „Европейско образование и култура“. Основната му цел е да насърчи активното участие и спортни дейности с нисък въглероден отпечатък в общността. Заедно със спортни клубове от 9 държави ще се организира голям спортен фестивал в Лесопарк „Липник“ и ще се организират обучения, изработването и популяризирането на дигитални инструменти, различни конкурси и медийни кампании. Сред целевите групи са гражданите на Русе, спортисти, студенти и ученици, треньори и лидери в европейската спортна екосистема. Широкото сътрудничество на организации включва Община Русе, Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Европейската мрежа за спортове на открито (Франция). Очаква се дейностите да започнат през 2023 година.

– входирано бе предложение до Общински съвет – Русе за стартиране на процедура за отдаване под наем на Залата на смеха заедно с прилежащи към нея терени за поставяне на атракционни съоръжения. В предложението е заложено условие Залата на смеха да бъде ремонтирана, обновена и възстановена, за което е изготвена количествена сметка на необходимите ремонти. Целта на предложението е Залата на смеха да заработи следващото лято такава, каквато всички я помним;

– стартирана бе процедурата за отдаване под наем на павилионите и заведенията за хранене на традиционния Коледен базар, организиран от Община Русе. Базарът ще се състои в периода от 28 ноември до 3 януари, като желаещите да вземат участие, следва да закупят документи за участие в тръжната процедура най- късно до 9 септември, а след това да ги подадат до 16 септември.  Базарът тази година ще бъде разположен на площад „Свобода“, пред Съдебна палата, и ще включва 22 павилиона за търговска дейности и две места за поставяне на каравани;

– продължават процедурите по категоризация на туристически обекти, като са регистрирани две нови места за настаняване от типа стаи и апартаменти за гости. Съгласно чл.128, ал.4 от Закона за туризма Общината е започнала да регистрира места за настаняване тип апартаменти и стаи за гости от 2020 г., като справката показва, че досега са регистрирани 63 нови обекта от този тип;

– подготвени бяха 12 предложения до Общински съвет – Русе, които предстои да бъдат разгледани на сесията на общинските съветници през предстоящия месец. Част от тях се отнасят до провеждането на тръжни процедури и разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост, а други касаят учредяването на ограничени вещни права;

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • извършeно бе класиране за прием на деца в детските ясли на територията на община Русе;
 • извършена бе подготовка на проектобюджета на Общината Русе в частта за култура, в рамките на общинския бюджет за 2023 г.;
 • изготвено бе предложение до Общински съвет – Русе за формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2022/2023 година;
 • осигурено бе медицинско обслужване на провеждащите се държавни зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август–септември на учебната 2021/2022 година;
 • по подаден сигнал в УМБАЛ „Канев“ е посетено лице с влошено здравословно състояние за проучване на потребностите му от последващи грижи в домашна среда;
 • взето бе участие в среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца, жертва на насилие;
 • изплатени бяха средствата за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по одобрени искания за периода 1 януари – 31 юли 2022 г;
 • представена бе информация за включването на 10 русенски училища в списъка на МОН за иновативни училища за 2022/2023 г;
 • посрещнати бяха участниците в 65-та Международна дунавска регата ТИД;
 • извършени бяха домашни посещения от здравния медиатор в с. Хотанца и в с. Просена, при които семействата са консултирани за превенция, симптоми, лечение и диагностика на морбили, диабет и хепатит. Двама младежи са консултирани за условията на регистрация в Бюрото по труда и за професионално ориентиране, 7 лица – за получаване на помощи по реда на Закона на семейните помощи, за ползата от непрекъснати здравни осигуровки и за ваксинопрофилактика съгласно задължителния имунизационен календар на България. Три домакинства са консултирани за условията на кандидатстване за отпускане целева помощ за отопление и за реда на картотекиране в ОП „Жилфонд“ и настаняване в услугата „Социални жилища“;
 • приети бяха финансови и творчески отчети по Програма „Култура“ 2022 г.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • приключи изпълнението на строеж: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла №4“. Продължава изпълнението на текущ ремонт в помещенията, който ще приключи до края на следващата седмица;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. За проверките са съставени протоколи;
 • издадени бяха 14 разрешения за строеж и са одобрени 12 подробни устройствени планове.

 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук