Какво свърши общинската администрация в Русе от 29 август – 2 септември? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– стартираха дейностите по етапно възстановяване на парковото осветление в Парка на възрожденците, което предвижда подмяна на подземната кабелна мрежа за захранване и монтиране на нови стълбове за осветление и LED осветителни тела на места;
– извършени бяха 3 проверки за замърсявания по време на дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Русе – на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“; ул. Яребична -на кръстовището с ул. „Доростол“; ул. „Тулча“ – на кръстовището с ул. „Студентска“, ул. „Плиска“; ул. „Петрохан“ – на кръстовището с ул. „Юндола“; бул. „Липник“; кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Кирил Старцев“. Дадени бяха предписания за почистване на струпани земни маси на обекта на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“, както и на кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Кирил Старцев“ ;
 на 31 август съвместно с представители от отдел „Екология“ и СЗ „КООРС“ бяха извършени проверки на следните обекти по Водния цикъл:
 ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“;
 ул. „Плиска“, в участъка от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Янтра“;
 ул. „Тулча“, в района на кръстовището с ул. „Цветница“ и ул. „Студентска“;
 участъка, успореден на северния тротоар на бул. „Липник“ – от кръстовището с ул. „Дебър“ до кръстовището с ул. „Солун“;
 ул. „Васил Априлов“, в участъка от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Духовно възраждане“;
 ул. „Кирил Старцев“ от ул. „Княжеска“ до ул. „Любен Каравелов“;
Направени бяха предписания и забележки за отстраняване;
– на 30 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД), във връзка с Водния цикъл на следните улици:
 ул. „Филип Тотю“;
 бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Генерал Кутузов“;
 ул. „Васил Априлов“;
– приключиха ремонтните дейности, свързани с подготовка на паркинга и подходите към бл. „83“ в кв. Здравец за цялостно асфалтиране;
– положена бе нова настилка на тротоара и пешеходната алея към бл. „82“ в кв. Здравец, от страната на ул. „Околчица“;
– извършени бяха ремонти на отделни разрушения на пътните настилки по ул. „Гевгели“, ул. „Българска Морава“, ул. „Иларион Мариополски“, както и в околоблоковото пространство на бл. „Машпроект“ в кв. Мидия- Енос;
– извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип Печматик на компрометирани участъци по общински път, отвеждащ до с. Хотанца и по уличната мрежа на с. Червена вода;
– възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Антим“, ул. „Петрохан“ /до бл. „Николаев“ и бл. „Биков“/, ул. „Пристанищна“, ул. „Радецки“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сяр“, ул. „Флотска“, ул. „Юндола“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, с. Ново село и с. Николово;
– извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „103“ и „107“ в кв. Чародейка – Юг, бл. „6“, бл. „8“ и „45“ в кв. Дружба 3, бл. „65“ в кв. Здравец и бл. „Енергетик“ 1 и 2 в кв. Здравец – Изток;
– положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Проф. Баларев“, ул. „Шипка“, ул. „Чипровци“; пред кръстовищата на ул. „Н. Й. Вапцаров“ с ул. „Илинден“ в кв. Дружба 3;
– извършено бе метене на Централната градина, ул. „Александровска“, Русенския кей, кръговото движение при ОД на МВР, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“. Почистени бяха и автобусни спирки, подлези и надлези по график, също така и контейнери;
– проведена бе комисия за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в с. Сандрово;
– извършено бе машинно миене на улици по график;
– извършено бе машинно и ръчно косене на бул.“България“, както и уборка на района;
– извършена бе резитба на паднало дърво в Лесопарк“Липник“;
– почистени бяха нерегламентирани сметища под моста при „ЛВЗ“ и около бл. „Мургаш“ в кв.Здравец – Север;
– извършена бе уборка на района около ГКПП „Дунав мост“ – Русе;
– почистен бе паркингът между ул. „Муткурова“ и ул. „П. Хитов“;
– ОП „Обреден дом“ получи мултифункционална почистваща машина, предназначена за поддържане чистотата на алеите в гробищните паркове. Беше проведено обучение на персонала за работа с новата техника;
– на територията на ГП „Чародейка“ беше поставен контейнер за строителните отпадъци, генерирани в резултат на предоставянето на гробни места за повторно погребение.
– в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 7 кучета. осиновени са 12 и е извършена кастрацията на 3.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– отдел „Международно сътрудничество и проекти“ подготви писма до партньорите в спечеления от Община Русе проект „Sports4GreenDeal“ по Програма „Еразъм+ Спорт“. Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Русенският Университет „Ангел Кънчев“ и Община Русе ще са българските организации, които ще популяризират активния начин на живот и дейностите, щадящи природата. Към тях ще се присъединят Европейската мрежа за спортове на открито (Франция), Федерацията по триатлон на Литва, Малта и Румъния и клуб по триатлон от Северна Македония, клубове по ориентиране от Сърбия, Турция, Германия, клуб по кану-каяк от Чехия и Унгария. Очаква се и широко участие в предвидените разнообразни дейности от български, и в частност русенски клубове, по посочените спортове, спортисти и граждани. Най-значимото събитие по проекта се очаква да се състои идващата есен на Фестивала на спортовете на открито в Лесопарк „Липник“;
– заместник – кметът Златомира Стефанова взе участие в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“, в което Община Русе членува от началото на 2022 г. Сдружение АОСТКИН е доброволно сдружение на общини от Република България за осъществяване на нестопанска дейност с цел подпомагане и развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на културното наследство. Членството ни ще даде на града ни възможности за обмяна на опит и идеи с други общини, международен опит и съвместно кандидатстване по проекти;
– състоя се работна среща с ръководството на немския инвеститор „Ебершпехер“, във връзка със стартирането на проектирането и строежа на новата им фабрика в Индустриална зона. Община Русе заяви отново готовността си за подкрепа на проекта, който ще разшири потенциала на региона, както и съдействие за реализацията му;

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 обявени бяха свободните места за прием в детските градини и в подготвителните групи в училищата;
 проведена бе работна среща с директорите на детски ясли, за обсъждане на приема на класираните през август деца и останалите свободни места, които ще се обявят през септември, както и организационни въпроси;
 организирани бяха дейности по подписване на 798 месечни отчета и графика по Механизъм лична помощ от наетите като лични асистенти лица и 259 отчета и графика по Асистентска подкрепа от наетите като социални асистенти в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в община Русе. Приети са нови 27 заявления от ползватели на Механизъм лична помощ и са наети 27 лица като лични асистенти;
 експерти от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ взеха участие в уебинари във връзка с подготовката на Списък – образец за учебната 2022/2023 г.;
 експерти от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ взеха участие в обмяна на опит в гр. Рачице, Чехия, във връзка с подготовката на Световното
първенство по драконови лодки;
 представител на Община Русе участва в заседание на определената със заповед на министъра на здравеопазването комисия за изготвяне на Областна аптечна карта;в с. Ново село здравният медиатор проведе консултации със 7 жени по отношение майчино и детско здраве, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар; 2 бременни жени бяха консултирани за достъпа им като здравно неосигурени бременни жени до акушеро – гинекологична помощ по Наредба 26 чрез НЗОК; 2 семейства бяха консултирани за условията на кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за първокласници и за целева помощ за отопление; с 11 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и бяха консултирани за превенция на заразяване с хепатит А. Извършено бе посещение и в с. Тетово, като бяха консултирани 4 домакинства за условията на отпускане на целева помощ за отопление; 2 лица бяха консултирани за превенция на заразяване с туберкулоза; 6 лица за превенция на заразяване с хепатит B и C; с 4 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и бяха консултирани за превенция на заразяване с хепатит А; 6 лица бяха консултирани за Закона на задължителното здравно осигуряване и за ползата от непрекъснати здравни осигуровки; 1 лице бе консултирано за условията на картотекиране в ОП „Жилфонд“ и за подаване на документи в „Социални жилища“;
 проведена бе работна среща на здравния медиатор с кмета на с. Ново село, с кмета на с. Тетово и със секретаря на Народно читалище „Надежда“ в с. Ново село. Обсъдени бяха съвместни дейности за оказване на подкрепа на лицата от уязвимите общности;
 съвместно с член на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори в рамките на два дни е проведено обменно посещение и срещи със здравните медиатори на Община Русе. Обсъдена бе работата на медиаторите, срещнатите трудности, дадени бяха методически насоки за работа по отчетната форма и са посетени кварталите „Селеметя“ и „Тракция“;
– обсъдена бе утвърдената Методика за изготвяне на аптечната карта и бяха разпределени задачи към отговорните институции;
 представител на Община Русе участва в среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца, жертва на насилие, по сигнал, подаден от Националната телефонна линия за деца;
 финализирана бе програмата за Есенния салон на изкуствата и културата, който ще се проведе от септември до ноември в Русе;
 подготвена бе церемонията по случай 137-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

– приключиха дейностите в сгради, общинска собственост:
– завърши текущият вътрешен ремонт на помещения, отдадени под наем на спортен клуб „Вивамакс“ в сградата на бившата ПГ по зърнопреработване и хранителни технологии „Проф. А. Златаров“;
– завърши текущият ремонт на южните фасади на сградата на бившия Дом „Майка и дете“ в кв. Дружба 3;
– служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. Съставен e един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане на заинтересуваните лица.
– издадени бяха 10 разрешения за строеж;

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук