Какво свърши общинската администрация в Русе през седмицана? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– положена бе нова асфалтова настилка на съществуващите зони за паркиране до бл. „Лайпциг“ в кв. „Здравец – Север“ 2;

– стартира подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на последния неремонтиран участък от ул. „Едуард Винтер“ до кръстовището с ул. „Инженер Бъркли“;

– подменени бяха липсващи и съборени стълбове за улично осветление с нови по републикански път I – 5 /до м-н Метро“/, ул. „Русофили“ и по ул. „Петрохан“;

– въведени бяха в експлоатация електронни устройства за самотаксуване тип „Паркомат“ в зоните за платено паркиране по ул. „К. Иречек“ и ул. „Хан Крум“;

– продължи изготвянето на програма за залесяване на територията на гр. Русе за периода зима 2022 г.- пролет 2023 г.;

– положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Потсдам“, бул. „Христо Ботев“;

– извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Милкова ливада“, ул. „Индустриален парк“ и в междублоковото пространство на бл. 205 в кв. „Чародейка – Г – юг“;

– продължи подмяна на съдове за битови отпадъци на територията на гр. Русе;

– отстранено бе опасно пропадане по ул. „Св. Димитър Басарбовски“;

– извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Ново село – с. Долно Абланово, както и по уличната мрежа с. Семерджиево;

– монтирано бе ново LED улично осветление върху подменените стълбове по ул. Петрохан, в участъка от кръстовището с ул. „Тича“ до кръстовището с ул. „Околчица“;

– възстановено бe неработещо улично осветление на места по републикански път I – 5 /до м-н „Метро“/, бул. „България“, бул. „Тутракан“, ул. „Батак“, ул. „Видин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Йосиф Хербст‘, ул. „Луи Айер“, ул. „Кръстец“, ул. ‚Никола Палаузов“, ул. „Рига“;

– извършени бяха ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление в участъци от Парка на възрожденците, в околоблоковите пространства на: бл. „В. Левски“ в кв. „Възраждане“, бл. „МНО 3“ и бл. „Тодор Койнов“ в кв. „Възраждане – юг“,  жил. бл. „Пеликан“ в кв. „Здравец – Изток“, бл. „Комаров“ в кв. „Здравец“ и бл. 107 в кв. „Чародейка“;

– във връзка с водния цикъл бе въведена  временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Филип Тотю“ от с ул. „Ген. Радецки“ до ул. „Света гора“ и на ул. „Тодор Минков“ от ул. „Света гора“ до ул. „Пристанищна“; на ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Придунавски“ до ул. „Кирил Старцев“; на ул. „Ниш“ от ул. „Яне Сандански“ до ул. „Бистрица“;

– във връзка с полагане на асфалтова настилка по засегнатите участъци от водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) по бул. „Цар Освободител“ в участъка от кръговото кръстовището с бул. „Липник“ до бул. „Съединение“;

– изготвена бе карта на участъци от улици на уличната мрежа на гр.Русе, които са асфалтирани и тези които предстои да се асфалтират;

– санкционирани бяха 89 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;

–  беше извършено метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Кея (вкл. пасарелката с/у къщата музей “Баба Тонка“), Кръговото кръстовище до ОД на МВР, Парк на младежта, парк „Възрожденци“, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. –  по график;

– почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези, както и бе направена уборка в района на ГКПП Дунав мост;

– машинно и ръчно почистване от клони и храсти беше извършено в ДЗС-Обр. Чифлик;

– резитба на 6 бр. дървета по становище беше извършена в кв. „Дружба“ 1. Издадени бяха 10 бр. становища за премахване на дървета, бе извършено изрязване на сухи клони и оформяне на короните на дърветата;

– извършено бе регулярно почистване на гробищните паркове, както и почистване след Архангелова задушница;

– в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 28 бр. кучета. Осиновени са 18 бр. кучета и е извършена кастрация на 16 бр. кучета.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

– депозирано е проектно предложение пред Национален Доверителен Екофонд за закупуване на електомобил по ивестиционна програма за климата „Проект за насърчаване използването на електромобили“;

– организация на предстоящата съвместна работа между отдели „Етажна собственост“ и „Международно сътрудничетво и проекти“ във връзка с оказване на експертна помощ и предоставяне на консултации на гражданите по новата Националнат програма за енергийна ефективност на сградите;

– проведена бе Комисия по приватизация за одобряване на спечелил участник по търгове и разглеждане на нови инвестиционни намерения по терените, включени в списъка за приватизация;

– дирекциите са участвали в постоянните комисии на Общински съвет, като в дневния ред на предстоящото редовно заседание ще бъдат разглеждани 15 точки от ресора.

 

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– изготвяне и връчване на допълнителни споразумения за увеличение на работните заплати на персонала в Центровете за грижа за лица с психични разстройства и за лица с различни форми на деменция в Община Русе“, които са наети по проект по  процедура  BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020;

– експертите на Превантивно-информационен център проведоха информационно-мотивационна среща с 21 ученици от 9 А клас на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе, с цел мотивиране на младежите да се включат като доброволци по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище;

– изготвен е Културният календар на Община Русе за 2023 г.;

– извършени са планови проверки в здравните кабинети на ОУ „Отец Паисий“, ПГ по механотехника, ДГ „Радост“ – ул. „Богдан Войвода“, СУ „Майор Атанас Узунов“, ПГЕЕ, ОУ „Васил Априлов”, ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев”, ПГ по туризъм и ДГ „Иглика“ – ЦЮР, СУЕЕ, ДГ „Слънце“, ДГ „Чучулига“ за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №3 на Министерство на здравеопазването за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата;

– извършена е планова проверка в детска ясла № 12 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването;

– оказване на съдействие в кв. „Селеметя“ от здравните медиатори на медицинските специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ за провеждане на беседа за предпазване от заразяване с Туберкулоза с обхванати 36 лица. На същите лица е отчетена проба манту за Туберкулоза, а 23 бяха придружени за извършване на снимка на гръден кош;

– експертите на Превантивно-информационния център взеха участие в двудневно обучение в гр. София, организирано от експертите на Национален център за обществено здраве и анализи на тема „Скрининг, ранни и кратки интервенции“;

– участие на експерти от отдел „Социални дейности“ в онлайн уебинари по процедури „Укрепване на общинския капацитет“ и „Грижа в дома“ на Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027;

– създадена е организация за закупуване и предоставяне на дидактични материали за индивидуална работа на педагозите с децата от общинските детски ясли;

– провеждане на Ритуал – панихида по повод Архангелова задушница на 5 ноември пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение;

– провеждане на 9-то издание на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“ от 11 до 13 ноември в Русе;

– подготовка на програмата и рекламните материали за Коледния фестивал и Новогодишната програма, която общината традиционно организира в Новогодишната нощ на 31 декември на площада пред Общината. Подготвени са договори с част от поканени артисти в новогодишната програма на 31 декември, в която участие ще вземат известни русенски рокгрупи;

– изготвена и изпратена в Министерството на културата програма за 2023 г. по повод 80-годишнината от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, интегрираща проекти на културни институции и организации;

– проведена среща с ръководителите на фолклорни танцови формации в Русе във връзка с подготовката на традиционното „Коледно надиграване“, което ще се проведе на 17 декември, от 18 ч., в зала „Дунав“;

– подготовка за официална церемония във връзка със сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Младежки дом – Русе;

– обявяване на 08.11.2022 г. на класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища;

– участие на експерти от Ресор „Хуманитарни дейности“ в Международна конференция в гр. Пловдив и представяне на тема „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”;

– организационни дейности във връзка с подготовка провеждането на Световна купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

– завършен бе ремонтът на подлеза и спирките на бул. „Липник“ при бивш завод на „Петър Караминчев“;

– приключи ремонтът на дворното пространство е Детска градина „Зора“;

– продължава работата по изпълнение на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 – гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“. Приключен е ремонтът на сградната отоплителна инсталация на обекта с доставката и монтажа на нови отоплителни тръби и тела. Изградена е нова соларна инсталация за подгряване на битова гореща вода чрез 12 броя слънчеви колектори, монтирани на покрива на сградата  на Детската ясла. Доставени и монтирани също нови бойлери, нови контролно-измервателни уреди за инсталациите;

– продължава ремонтът на третия етаж в Средношколското общежитие, във връзка с възникнал пожар;

– продължава ремонтът на газова отоплителна инсталация в административна сграда на ул. „Котовск“ №2, захранваща помещенията на ет. 1 и ет. 2 на Дирекция „Местни данъци и такси“;

– продължава ремонтът на тротоарните настилки по бул. „Неофит Бозвели“, като предстои премахване на спирковия навес пред бл. „Пушкин“, във връзка с получено положително становище от страна на концесионера на спирки на линиите на градския транспорт;

– сключен бе договор за доставка на „Два броя монофазни помпи за паркокотелно отделение и един брой нафтова горелка двустепенна за парен котел в ДПЛД „Приста“, с адрес: бул. „Трети март“ №55;

– сключен бе договор за доставка на „Два броя газови кондензни котли на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“, с адрес: ул. „Котовск“ №12а;

– започнаха дейностите по ремонт на настилките по ул. „Свети Димитър Басарбовски“, съвместно между Община Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД;

– служители на отдел „Строителен контрол“ са извършили 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук