Кампания „За по-човечно детско правосъдие“ в Русе

0
85
кампания

Национална мрежа за децата стартира кампания „За по-човечно детско правосъдие“, съобщиха от сдружение „Еквилибриум“.

Тя настоява за отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви, действащ от 1958 г. и закриване на изправителните интернати.

Събитие, част от кампанията, ще се проведе и в Русе на 10 март от 11:00 часа в МОЛ Русе. Събитието се организира от сдружение „Еквилибриум“, което пилотира един от четирите центъра за права на децата в Русе,  с подкрепата на НМД. Тогава ще бъде представена на „Център за права на децата в Русе“ и игра, наречена „Не ме съди, човече“, която е метафора на сега действащия Закон за борба срещу противообществените прояви.

Другата цел на кампанията е създаване на разбиране в обществото, че проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност.

Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви. Някои от тези деца (които често нямат подкрепата на семейството си за излизане от трудната ситуация) са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции: бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти… Всъщност, децата, които попадат под ударите на закона, са изключително уязвими и на практика имат нужда от помощ, а са третирани като престъпници и са допълнително наказвани за тежката си съдба с налагане на неадекватни възпитателни мерки или настаняване в интернати, познати като поправителни домове. Така те не стават по-добри хора, а напротив –  често са жертви на насилие. Битовите и хигиенните условия са нечовешки, по-лоши от тези в затворите. В интернатите децата са лишени от качествено образование и адекватна медицинска грижа.

„С кампанията “За по-човечно детско правосъдие” апелираме децата с проблемно поведение да получават социална подкрепа от професионалисти и специализирани услуги така, че наистина да променят себе си и своя живот към по-добро. Защото всяко дете заслужава човешко отношение“, заяви Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Той призова институциите и най-вече Министерството на правосъдието да дадат ход на реформата в системата на детското правосъдие, тъй като от повече от година има изработен нов законопроект, който е важно да влезе за обсъждане в Парламента.

„Детството на тези 10 000 деца, които остарелият 60-годишен закон засяга, минава. Животът им не може да се върне назад. За тях всеки ден е важен и всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство“, допълни Георги Богданов.