Канят министър Събев на заседание на Общинския съвет относно летище Русе

0

Официална покана към министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев да присъства на заседание на Общинския съвет, на което да се обсъди връщането на летище Русе на държавата е изпратил председателят на съвета Иво Пазарджиев.

„Гражданите очакват държавата и органите на местно самоуправление да имат последователни действия независимо от кадровите промени, които са настъпили в годините. В случай че действително са настъпили нови обстоятелства, които налагат Община Русе да върне собствеността на летище Русе на държавата, считам, че същите следва да бъдат сведени до знанието на Общински съвет – Русе, преди да бъдат започнати процедури по прехвърляне на собствеността. Вярвам, че всички ние ще положим максимални усилия за възстановяване на полетите“ пише Пазарджиев в изпратеното до Събев днес писмо.

Поканата към министъра е за всяко от следващите заседания на местния парламент: