Канят русенските ученици на конкурс за лого на Балканиада

0
Всички десетокласници

Това съобщават от Регионалния инспекторат по образование и МГ „Баба Тонка“ в Русе. В конкурса могат да участват всички ученици от област Русе, крайната дата за предаване на проектите е 28.01.2015 г. Проектът, отличен на първо място, ще бъде използван за цялостната визия на материалите, рекламиращи Русе като домакин на Балканиадата.

Условия:

  1. Тема: Балканиада по информатика с включване на задължителен текст на английски език: BOI – 2015, като BOI е абривиатура на Balkan Olympiad in Informatics. Място на провеждане: България, Русе. Година на провеждане: 2015;
  2. При изграждането на проекта да се постави акцент на Русе като домакин чрез използване на емблематични за града символи /Паметник на свободата, река Дунав и други/;
  3. Задължителни варианти: графичен и цветен;
  4. Параметри: използване на софтуер по избор на участника, формат А5, запазване на изображенията и с разширение .png или .jpg;
  5. Проектите да се изпратят до 28.01.2015 г. в архивирана папка с инициалите на участника, като в нея се съдържа .doc файл с имена, възраст, училище, имейл и телефон за връзка и всички графични файлове /плюс работните/. Имейл: [email protected];
  6. Жури в състав: художник, дизайнер и специалист по ИТ, определено от Началника на РИО;
  7. Класирането ще бъде обявено до 13.02.2014 г. на сайта mg-babatonka.bg;
  8. Награденият участник получава Диплом и предметна награда;
  9. Авторските права върху двата варианта на логото са изключително за РИО – Русе.