Кметът на Ветово отстранен от длъжност

0
Д-р Мехвед Мехнед от ДПС

Общинската избирателна комисия във Ветово е прекратила предсрочно пълномощията на д-р Мехмед Мехмед като кмет на община Ветово и на Салих Салиев като кмет на село Смирненски. Това става ясно от решенията на ОИК-Ветово, публикувани на интернет страницата на комисията.

Причината е, че те не са прекратили дейността на фирмите си, за което в ОИК са подадени сигнали. Според закона за местното самоуправление и местната администрация кмет не може да извършва търговска дейност или да бъде управител в търговско дружество.

По думите на Йордан Дойчинов, зам.-председател на ОИК-Ветово,  д-р Мехмед не е изпълнил частично задълженията си по отношение на две търговски предприятия, които има регистрирани. По отношение на едното не е уведомил ОИК и не е предприел действия за прекратяване на дейността в законоустановения едномесечен срок, а по другото – не е уведомил ОИК и председателя на Общинския съвет във Ветово, но е прехвърлил собствеността на дружеството.

Д-р Мехмед Мехмед определи решението като атака срещу него и заяви, че ще обжалва решението на ОИК в Административния съд, като ще поиска и спиране на предварителното му изпълнение.

По думите му, предприел е действия по заличаване на фирмата си още на 25 ноември миналата година, като е спазил изисквания от закона едномесечен срок. По думите му тази неприятна ситуация ще вкара общината в една несигурност, тъй като предстои да се приеме и нейния бюджет.

Решенията на ОИК могат да бъдат обжалвани в седемдневен срок пред Административния съд в Русе.