Кубрат и още 17 населени места остават без вода?

0
Кубрат и още 17 населени места

От следващата седмица Кубрат и още 17 населени места в общината могат да останат без вода. Това става ясно от съобщение на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, разпространено до медиите. От дружеството информират, че спират доставката на електроенергия на ВиК „Меден кладенец“ в град Кубрат заради дълг от над 3 милиона лева. Дългът е натрупан в продължение на повече от пет години от електропотреблението на помпени станции, пречиствателни станции и дълбок сондаж на територията на община Кубрат.

Опасенията на ЕНЕРГО-ПРО Продажби са, че се очаква от 1 януари 2019 г. ВиК услугите на територията, обслужвана от община Кубрат, да преминат към обособената територия на асоциация „Водоснабдяване-Дунав“ – Разград.  Това би могло да доведе до ликвидация на ВиК „Меден кладенец“ и при липсата на активи, неговите задължения стават несъбираеми. Затова дружеството е предложило на Община Кубрат, която е 100% собственик на водоснабдителното дружество „Меден кладенец“, да гарантира изплащането на непогасените задължения за доставка на електроенергия. Електроснабдителната компания предлага на Общинския съвет да гласува споразумителен протокол на обявеното за днес, 7 декември 2018 г., заседание на общинските съветници и по този начин да предотврати крайната мярка прекъсване, планирана за следващата седмица.

В случай че споразумителният протокол не бъде одобрен от Общинския съвет, ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще бъде принудено да пристъпи към спиране доставката на електроенергия за административната сграда на ВиК „Меден кладенец“ на 10 декември, а на 12 декември 2018 г. – на всички останали обекти на водоснабдителното дружество, се казва в прессъобщението.