Млади учени получават финансиране за научни изследвания

0
792

Това стана ясно при представяне на проект „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“, който е съвместна разработка на двете висши училища. Освен младите учени в реализацията на проекта ще бъдат ангажирани и над 60 изявени хабилитирани университетски преподаватели и изследователи.

Проектът, който е на обща стойност над 731 000 лева, ще се реализира в продължение на 2 години.  Основната идея е да осигури допълнително средства за научни трудове и да се насърчи участието в различни форуми у нас и в чужбина. Не на последно място ще се цели оказване на образователна, експертна, материална и техническа помощ на младите ученици за завършване на техните дисертационни трудове и изследователски теми.